Hva er CFD (Computational Fluid Dynamics)?

CFD eller Computational Fluid Dynamics er en datasimulering for å bestemme væskestrømningsmønstre.

CFD-beregningen er basert på Navier-Stokes-ligningen som løses numerisk.

Navier-Stokes-ligningen viser matematisk forholdet mellom bevaring av momentum, masse og energi i væsker.

Bruk av CFD

CFD (Computational Fluid Dynamics) er mye brukt til forskjellige formål, spesielt de som er relatert til optimalisering innen ingeniørdesign.

Eksempler som:

  • aerodynamikk,
  • væskestrøm i maskinen,
  • VVS,
  • og så videre.

Hvordan lage en CFD-simulering

For øyeblikket kan CFD-simuleringer gjøres enkelt ved hjelp av en rekke programvare.

Noen av programvarene som ofte brukes i CFD-simuleringer er ANSYS, Solidworks, SimScale og så videre.

I tillegg kan CFD-simuleringer også gjøres ved uavhengig programmering ved bruk av Python, C ++, MATLAB, Fortran, og så videre.

En ting som er viktig å merke seg i CFD-simuleringer er imidlertid at CFD-er ikke bare er fargerike linjer.

For å få et passende CFD-simuleringsresultat, må de fysiske parametrene som er angitt være korrekte.

Derfor må en grunnleggende forståelse av væsker forstås før man utfører en CFD-simulering.

Siste innlegg