7 Kjennetegn ved en demokratisk stat

kjennetegn ved et demokratisk land

Karakteristikkene til en demokratisk stat er (1) Eksistensen av individuell frihet og uavhengighet, (2) Garantien for menneskerettigheter, (3) Presse- og mediefrihet og mer i denne artikkelen.

Det demokratiske regjeringssystemet er et regjeringssystem som er folkesuvereniteten. Mange land har vedtatt et demokratisk system, hvorav ett er World. Dette demokratiet har store elementer og egenskaper. Følgende er en mer fullstendig forklaring.

Dette demokratiet involverer folket i alle aspekter av staten og regjeringen. Folket spiller en viktig rolle i lovgivnings- og presidentvalget. I tillegg har hver borger blitt garantert like rettigheter uten diskriminering.

Målet med demokrati er å gi ytringsfrihet, skape felles sikkerhet og oppmuntre folk til å være mer aktive i politikk og regjering. Regjeringens makt vil også være begrenset slik at den ikke gir opphav til en egen autoritær eller vilkårlig regjering.

Karakteristikkene til et demokrati

Det er 7 egenskaper som finnes i et land med et demokratisk system. Følgende er en forklaring av egenskapene til et demokratisk land mer detaljert.

1. Eksistens Frihet og individuell uavhengighet

Hver borger i landet har individuell frihet og frihet. Dette betyr at hver borger er fri og uavhengig og har rett til å gjøre hva som helst så lenge det er i samsvar med gjeldende normer og regler.

Hver borger har også rettigheter og plikter, inkludert retten til å uttale seg.

2. Det er en garanti for menneskerettigheter

En av egenskapene til et land som følger et demokratisk system er at det har garantier for menneskerettigheter (HAM).

Les også: Formler for stilkonsulenter og eksempler på spørsmål + diskusjon

Enhver borger som følger et demokratisk system, vil motta like rettigheter og plikter som borger. På den måten blir det ingen diskriminering mellom innbyggerne.

Her er noen garantier gitt av staten angående menneskerettigheter, inkludert:

 • Rett til å leve.
 • Retten til egenutvikling.
 • Juridiske rettigheter, å få arbeid, til myndigheters rettigheter og retten til å få statsborgerskap.
 • Retten til å kommunisere og innhente informasjon.
 • Retten til å ha religion samsvarer med troen og troen til hver enkelt.
 • Retten til å oppnå personlig og familiebeskyttelse.
 • Retten til fysisk og mental velvære.
 • Retten til kulturell identitet.
 • Retten til å være fri for diskriminering.
 • Tradisjonelle samfunnsrettigheter.
 • Retten til å oppfylle eller kan ikke reduseres av menneskerettighetene under noen omstendigheter.

3. Presse og mediefrihet

Det neste kjennetegnet ved et demokratisk land er pressens og mediefriheten. I dette tilfellet har mediepressen rett til å spre informasjon til publikum med de regler som er brukt.

Imidlertid må pressen ikke spre informasjon som er sara i naturen, ubemannet, til og med lure informasjon. Pressen må formidle objektiv og faktabasert informasjon.

Denne demokratiske egenskapen er en viktig faktor for å skille et demokratisk land fra et land som følger andre styresystemer. Presse og media har frihet til å levere nyheter så lenge de er innenfor lovens normer og regler.

4. Det er frihet til å delta på en utdanningsbenk

Denne demokratiske egenskapen betyr at alle innbyggere i landet har frihet til å oppleve høyest mulig utdannelse uten noen begrensninger.

Hver enkelt får friheten til å studere selv i utlandet.

5. Det er reell regjering i folks hender

Det neste kjennetegnet ved et demokrati er at den virkelige regjeringen faktisk er i folks hender.

Les også: Påfugldans kommer fra hvilket område, funksjon og mening + bilder

Demokrati defineres ofte av folket, av folket og for folket. Et demokratisk land har den høyeste makten i folks hender.

Dette betyr at regjeringen også må vurdere folks ambisjoner om å lage en politikk. Det er også en DPR-institusjon (folkerepresentantrådet) som folkets representasjonsorgan i parlamentet.

6. Det er et flertall av flest stemmer som blir avgjørelsen

I et land som vedtar et demokratisk system, vil selvfølgelig flertallet av stemmene være en beslutning. I tillegg til stortingsvalget for president og visepresident for verden i år.

Jokowi ble vellykket gjenvalgt med flest stemmer som verdenspresident med KH. Ma'ruf Amin som hans representant.

7. Det er frihet til å organisere og kolonisere

Det neste kjennetegnet er friheten til å organisere og kolonisere. Som med å delta i politikk.

Hver borger har rett til å bli en kader av et politisk parti. Informasjon relatert til dette demokratiske landet, hvis det kan legge til kunnskap og innsikt for de av dere som spesielt studerer demokrati.

Nå er det myndighetenes informasjon om egenskapene til et komplett demokrati og dens forklaring. Som borgere, la oss alltid opprettholde enheten og integriteten til denne nasjonen ved å opprettholde like rettigheter og plikter for deg som en god borger.

Siste innlegg