9 eksempler på korte forelesningstekster (forskjellige temaer): tålmodighet, takknemlighet, død osv.

kort forelesningstekst

Teksten til det følgende korte foredraget inneholder en samling korte foredrag om tålmodighet, takknemlighet, studier, promiskuitet og mange flere som kan brukes som referanser i utarbeidelsen av et godt foredrag.


I samfunnet er forelesning en vanlig ting som man ofte møter. Både preken for fredagsbønner, høytidsbønner og mottakelse av visse begivenheter.

En foreleser er en som publikum har fått tillit til å holde en tale i form av et foredrag for allmennheten. Prekenes tema varierer også fra religion, samfunn til akademia.

Her er noen eksempler på forelesningstekster som kan brukes som anbefalinger for å lage forelesningstekster.

Tekst til en kort forelesning om tålmodighet

Kort forelesningstekst

Tålmodighet er en handling som er vanskelig å bruke på seg selv. Imidlertid, ved å lære å gjenkjenne tålmodighet, kan vi trene oss opp til å være mer i stand til å tolke og ta lærdom fra testen av tålmodighet.

Følgende er et eksempel på en kort forelesning om tålmodighet.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Fremstående gjester,

Allah SWT vil alltid at hans folk skal være tålmodige og grasiøse når de gjør alt. Tålmodighet i seg selv er et arabisk låneord som betyr tilbakeholdenhet. Pasientens atferd vil være enkel å bruke hvis du forstår betydningen og visdommen du får fra tålmodighet. Begynn derfor tidlig med å bli vant til å bruke tålmodighet i hverdagen.

Pasientens atferd kan brukes ved å innse at livet i verden er uatskillelig fra forskjellige prøvelser. Men egentlig tester Gud sitt folk om de kan gå gjennom en test tålmodig eller ikke. For det, la oss handle tålmodig mens vi fremdeles får muligheten til å leve i verden.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabaarakatuh.

Tekst til en kort forelesning om takknemlighet

Kort forelesningstekst

Takknemlighet er et uttrykk for takknemlighet for noe som er oppnådd. Ofte i religiøse aktiviteter blir vi ofte oppfordret til å være takknemlige ved enhver anledning for alt som er mottatt.

Følgende er et eksempel på teksten til et kort foredrag om takknemlighet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Damer og herrer,

Ved denne anledningen vil jeg diskutere et kort vitenskapsråd angående takknemlighet. Heldigvis har den i praksis mange forskjellige dimensjoner og farger. Takknemlighet i islam har en viktig rolle i å regulere handlinger som går fra hjertet.

Hvis vi ønsker å se på fenomenet kaos som oppstår på slutten av denne tidsalderen, vil vi finne at en av grunnårsakene til dette kaoset er mangelen på takknemlighet som mennesker har og borte fra å huske døden. Ekte takknemlighet vil helt sikkert føde god og riktig oppførsel.

Allah sier om plikten til å takke i Surah Al-Baqarah vers 152 og 172, det betyr noe slikt:

Husk meg, jeg vil huske deg også. Være takknemlig til meg og ikke benekte "

I det eneste verset sier Allah som betyr:

"O du som tror! Spis av den gode næringen vi gir deg og vær takknemlig til Allah hvis du bare tilber ham "

De to versene ovenfor instruerer oss tydeligvis å være takknemlige for alt Allah gir.

Bortsett fra det, sa Rasulullah SAW: "" Det er utrolig at en troendes saker, alle hans saker er bra for ham. Dette finnes ikke bortsett fra hos en troende. Hvis han finner glede, er han takknemlig, så det er bra for ham. På den annen side, når problemer blir rammet, er han tålmodig, så det er også bra for ham. " (HR. Muslim)

I et annet vers sier også Surah An-Nisa 'og Ibrahim Allah som betyr:

“Allah vil ikke torturere deg hvis du er takknemlig og har tro. Og Allah er takknemlig, allvitende "

I brevet Ibrahim lyder det slik:

"Og husk når din gud erklærer:" Sannelig, hvis du er takknemlig, vil jeg absolutt legge til deg (favoriserer), men hvis du benekter (Mine favoriserer), vil min straff helt sikkert være veldig tung "

Fra de to koranargumentene ovenfor er det tydelig for oss at vi skal lære, nemlig å alltid være takknemlige i enhver situasjon som rammer oss. La oss ikke være blant dem som nekter gunst, slik at vi får straff fra Allah.

Jeg tror det er nok å avslutte denne korte vitenskapelige forsamlingen om takknemlighet, forhåpentligvis kan vi praktisere denne takknemligheten i alle aspekter av livet vårt. Amen

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Kort forelesningstekst om krevende kunnskap

Kort forelesningstekst

Det er helt naturlig at mennesker som perfekte skapninger med fornuft brukes til å studere. Bevæpnet med kunnskap vil menneskelivet bli bedre.

Følgende er et eksempel på en kort forelesningstekst om viktigheten av å søke kunnskap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah, alle av oss får fortsatt fysisk helse fra Allah SWT slik at vi alle kan samles i denne hendelsen. Bønner og hilsener slipper ikke unna, la oss presentere det for vår herre den store profeten Muhammad SAW. Forhåpentligvis får vi forbønn på slutten av yaumil. Amen.

Damer og herrer,

Vitenskap gir oss en forståelse av viktigheten av å søke kunnskap slik Allahs eksempel er blitt gitt gjennom det første åpenbare ordet. At Allah lærte profeten Muhammad å lese.

I tillegg forklarer vers 11 i brevet Al Mujadalah posisjonen til de som studerer kunnskap. Allah vil opphøye de kunnskapsrike menneskene.

Uten kunnskap vil en person være blind for det som er rundt seg. Ikke vær lei av å studere så høyt som mulig.

Det er det jeg sa. Hvis det er en feil å si noe, beklager jeg.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.

Foredrag om fri forening

Fri tilknytning er veldig voldsomt i samfunnet. Hvis du ikke er nøye med å velge miljø, kan det faktisk ha en negativ innvirkning på din personlige utvikling.

Les også: Bønn for frelse for det hinsidige: Lesninger, latin og dets oversettelse

Det følgende er et eksempel på en kort forelesningstekst om promiskuitet som kan leveres når du vil formidle et tema angående promiskuitet.

Fred være med deg, og Allahs barmhjertighet og velsignelser

Alhamdulillah, jeg sier til Allah SWT fordi jeg har fått en velsignelse for å kunne samles i dette rommet. Jeg glemmer ikke å be mine bønner til profeten Muhammeds SAWs herre, fordi det har løftet oss alle fra mørketiden til i dag.

Tillat meg å kunne dele litt kunnskap om promiskuitet. Fri tilknytning har nå blitt en veldig foruroligende ting i samfunnet. Med denne hendelsen er foreldrene forpliktet til å føre nøye tilsyn med barna igjen. Vanligvis overvåker de fleste foreldre bare barna når de er hjemme.

Imidlertid bør det bemerkes at jo mer moden barnet er, desto mer tilsyn bør gjøres. Spesielt hvis barnet ditt har begynt å like det motsatte kjønn. Dette er til fordel for både barn og deg som foreldre. Sikkert vil du ikke og ikke la barna som har blitt betrodd av Allah SWT engang engasjere seg i promiskuitet.

Derfor er det i dette møtet meningen at vi alle og våre familier skal holdes borte fra promiskuitets verden som vil skade oss selv. Det må være veiledning og også foreldretilsyn med barna hver dag. Det er dagens foredrag, mer eller mindre beklager jeg. Wasalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Foredrag om døden

Døden er en hendelse som alle levende ting må oppleve. Å huske døden gjør oss enda mer bevisste på at vi til slutt også vil oppleve døden.

Følgende er et eksempel på en tekst fra et kort foredrag om døden.

Fred være med deg, og Allahs barmhjertighet og velsignelser

Allah SWT vil alltid gi sine tjenester og gaver til sitt folk. Du bør alltid være takknemlig for disse favorittene når som helst og hvor som helst. Tillat meg i anledning i dag å si noen ord om døden.

I Al Qur'an er det forklart i Surah Ali Imran vers 185. I dette verset er det klart at hvor døden vil komme til hvert menneske som bor i verden. Når det gjelder tiden, vet ikke et eneste menneske når hans død vil begynne. Husk mine brødre, livet i denne verden er bare midlertidig.

Begynn å dyrke godhet og øv deg for å sørge for i det hinsidige. Det er fordi ingenting kan hjelpe oss selv, bortsett fra gode gjerninger. Allah SWT har forberedt himmelen for mennesker som alltid gjør godt. Men Allah SWT vil gi helvete til mennesker som er uaktsomme i livet på jorden.

Bli derfor aldri selvtilfreds med forholdene som eksisterer i denne jordiske verden. De er bare midlertidige og vil bli tatt bort når som helst av Allah. Det er all forklaringen om døden fra meg. Måtte vi alle sammen alltid være beskyttet mot helveteens pine. Wasalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Tekst til en kort forelesning om Ikhlas

kort forelesningstekst

Oppriktighet er en praksis som utføres uten å forvente noe tilbake. I vårt daglige liv som religion kreves det at vi lærer å være oppriktige i å gjøre noe.

Følgende er et eksempel på en kort forelesningstekst om oppriktighet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah, vi takker Allah SWT for at du har fått helse til nå. Ikke glem å si Sholawat til profeten Muhammad SAW.

Mine damer og herrer, i denne diskusjonen vil jeg forklare om oppriktighet. I den forstand som vi vanligvis vet, kan oppriktig tolkes slik at vi gir hjelp, men ikke forventer den minste belønning. Men hvis det er religion, betyr oppriktig alt som gjøres på grunn av Allahs SWT, uten å ønske å bli berømmet eller å fremstå som from.

Du kan bruke oppriktighet utelukkende på grunn av Allahs SWT. Når du utfører oppriktighet i hjertet ditt. Da vil Allah gi deg en belønning i form av en belønning senere. Dette er allerede i QS. Al-Bayyinah vers 5. Oppriktig kan ikke måles med noen metode.

Jo mer villige vi er til å gjøre noe, jo større belønning vil vi imidlertid få. Oppriktighet vil også være en veldig viktig rolle i livet. Dette er fordi hvis vi gjør noe med makt, så vil ikke Allah SWT registrere veldedigheten som oppriktig oppførsel.

Etter å ha forstått hvor viktig er oppriktighet, la oss øve oss på å gjøre noe basert på oppriktighet. Det er foredraget mitt. Takk skal du ha. Wassalamualaikum wr. Wb.

Kort forelesning om bønn

kort forelesningstekst

Som muslim er det bare naturlig at bønn er en daglig praksis for tilbedelse. Bønn er inkludert i islams søyler, som er en av de obligatoriske praksisene som utføres av muslimer.

Les også: Eid al-Adha og Eid al-Fitr (FULL) Bønner: Lesing av intensjoner, bønner og retningslinjer

Følgende er et eksempel på en kort forelesningstekst om bønn.

Fred være med deg, og Allahs barmhjertighet og velsignelser

Allah SWT vil alltid gi sine tjenester og gaver til sitt folk. Du bør alltid være takknemlig for disse favorittene når som helst og hvor som helst. Tillat meg i anledning i dag å si noen ord om døden.

Menigheten og publikum som er elsket av Allah SWT. Ved denne anledningen vil jeg gjennomgå litt om bønn. Bønn er den viktigste delen av islam. Så det kan konkluderes med at bønn er styrken til islam.

Ikke bare det, bønn er en forpliktelse som må oppfylles av muslimer. I selve bønnen er det en dypere mening enn en muslims forpliktelse. Selv bønn er bevis på ens tro på Allah SWT. Så det kan sies at ved å skille muslimer, nemlig fra bønnene de gjør.

Før vi avslutter dette møtet, la oss be sammen om at vi blir inkludert i klassen av mennesker som ikke forsømmer bønn. Nok av forelesningene om obligatorisk bønn som jeg formidler. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Foredrag om harmoni

I det sosiale livet er harmoni en viktig faktor for å bygge et harmonisk forhold. Et harmonisk samfunn vil alltid jobbe hånd i hånd for å skape et sunt miljø.

Følgende er et eksempel på en kort forelesningstekst om harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah, vi takker Allah SWT for at du har fått helse til nå. Jeg glemmer ikke å be mine bønner til profeten Muhammeds SAWs herre, fordi det har løftet oss alle fra mørketiden til i dag.

Hvert menneske som et sosialt vesen, trenger alltid hjelp fra andre. Det er ingen måte noen er i stand til å leve alene i sitt miljø. Det vil sikkert være annen forstyrrelse i livet hans.

Derfor må du alltid gjøre godt og hjelpe mellom mennesker. Dette tar sikte på å skape en harmonisk natur mellom medmennesker. Denne harmonien utføres med slektninger, venner og også naboer rundt huset. På den måten vil det være harmoni og ikke lett kan deles bare på grunn av misforståelse.

Nok av forelesningene om obligatorisk bønn som jeg formidler. Vi beklager hvis det er en setning som ikke gleder ditt hjerte. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Foredrag om matchmaking

Det er naturlig hvis mennesker er parvis. Når det gjelder makten, vil ikke bare noen akseptere som han vil ha en ektefelle med og til slutt bli gift.

Følgende er et eksempel på en kort forelesningstekst om temaet en kamp.

Fred være med deg, og Allahs barmhjertighet og velsignelser

Allah SWT vil alltid gi sine tjenester og gaver til sitt folk. Du bør alltid være takknemlig for disse favorittene når som helst og hvor som helst. I anledning i dag, tillat meg å si et par ord om kompis.

På dagens møte skal vi diskutere matchmaking. Som vi allerede vet at en kamp har blitt arrangert av Allah SWT. Kampen er fremdeles et mysterium, selv på bryllupsdagen vet vi ikke nødvendigvis om personen vi gifter oss med er vår sjelefrende eller personen som er skapt for oss.

En sjelevenn kan defineres som en livspartner som reflekterer deg selv. Det er tre ting som danner grunnlaget for at denne personen er verdig å være en følgesvenn. Velg først noen som er tilgivende når vi gjør feil, selv om det er veldig vanskelig å finne en god partner.

For det andre, velg folk som tåler og aksepterer alle våre mangler. For i utgangspunktet er ikke alle perfekte, fordi alt er komplementært. For det tredje, velg de som kan motivere oss, fordi livets hjul fortsetter å rotere og kan motivere oss til en bedre retning.

Slik at konklusjonen som kan trekkes fra dette temaet er at vi må velge en ektefelle som kan føre oss til en bedre retning og kan oppmuntre oss til å være gode og tilbe Allah SWT. Slik at vi kan finne riktig kompis og ha en edel karakter.

Det er vår diskusjon i dag. Så mange foredrag i dag at jeg kan holde.

Wassalamualaikum wr. Wb.


Dette er 9 eksempler på korte forelesningstekster som kan brukes når du holder foredrag. Kan være nyttig!

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found