3 eksempler på forslag i gode og korrekte papirer (komplett)

eksempler på forslag i papiret

Eksempler på forslag i denne artikkelen er forslag til å endre tilnærmingen til forskningsmetoden som brukes, utvikle variasjonene og verktøyene som brukes, og så videre, som er beskrevet i denne artikkelen.


Du må ha fått en oppgave for å skrive et papir når du var på skolen. I sin forberedelse er papiret delt inn i kapitler og underkapitler.

I innledningen og innholdet i papiret kan det vanligvis enkelt kompileres fordi det bruker eksisterende referanser. I det siste kapittelet er det imidlertid vanligvis forvirring om å fylle ut konklusjonene og forslagene.

Av denne grunn vil det bli diskutert i sin helhet angående prosedyrene for å skrive forslag til artikler sammen med eksempler.

Forstå forslag

"Forslag er en setning som tar sikte på å gi løsninger på problemene som finnes i avisen."

Forslag inkluderer underavsnitt i den avsluttende delen av et papir.

Vanligvis er forslagets underkapittel ledsaget av en konklusjon som oppsummerer hva innholdet i papiret er og svarer på formålet med papiret.

eksempler på forslag i papiret

Tips for å komme med forslag

Det er klart at det å komme med forslag ikke vil, men du må ta hensyn til flere ting. Ting som må vurderes ved å komme med forslag er:

1. Antall ord

Vanligvis er ikke gode råd i et papir for mange ord. Dette forventes slik at papirlesere ikke kjeder seg når de leser forslag.

I tillegg kompenserer dette korte forslaget også innholdet i konklusjonen. I de fleste tilfeller bør forslag ikke være mer enn 200 ord.

2. Bruke Håpets ord

I utgangspunktet tar forslag sikte på å forbedre papiret som er utarbeidet. Derfor må forslagene i underkapittelet inneholde ord av håp som "derfor", "det ville være bra", "forfatteren håper", og flere andre ord som har samme betydning.

3. Gi løsninger

Bortsett fra å forvente at papiret blir bedre, må forslag også inneholde løsninger slik at senere lesere vil finne det lettere å forbedre papiret.

Les også: Presentasjoner er - Formål, fordeler og typer [FULL]

Løsningen kan være i form av en måte å overvinne manglene i papiret som forfatteren ikke har klart å gjøre, slik at leseren vet klart hva som mangler i papiret og hvordan man kan fikse det.

eksempler på forslag i papiret

Eksempel på forslag i papirer

Eksempel 1

KAPITTEL III

LUKKING

1. Konklusjon

Basert på dataene ovenfor kan vi konkludere med følgende:

  • Lærernes tankesett kan endres, der det i henhold til de nyeste pedagogiske paradigmene som: barn må mestre eksisterende kompetanse (livsferdigheter), gjengi en læringsopplevelse for studenter og lærersentriske mønstre til studenter i undervisnings- og læringsprosessen på skolen. For at læring kan gjøres mer kontekstuelt.
  • For å skape effektiv og kontekstuell læring er det behov for profesjonelle lærere. På den måten vil gode og effektive rekvisitter dukke opp.
  • Læremidler hjelper til med å gjøre læring morsommere, interessant, kreativt, dynamisk og aktivt, så det er veldig viktig.
  • Barn forventes å kunne bestemme handlinger og bruke proporsjonal og rasjonell læringsinformasjon gjennom disse rekvisisjonene.

2. Forslag

I denne forbindelse foreslår jeg en rekke ting å merke seg som følger:

  • Lage enkle læremidler slik at læring kan utføres vidt for å skape profesjonelle lærere.
  • For utvikling og anskaffelse av utdanningsmedier (læremidler) kan eksistensen av skoleledelse og klynger implementeres.
  • Forfatteren forventer også kritikk og forslag i å skrive papirer i fremtiden.

Eksempel 2

KAPITTEL V

KONKLUSJONER OG FORSLAG

5.1 Konklusjon

Konklusjonen fra forskningen om bestemmelse av relativ permittivitet og relativ permeabilitet av ferromagnetiske materialer ved bruk av Nicolson Ross Weir-metoden er:

  1. De beste resultatene fra forskningen er BaFe-blandingen9(MnCoTi)3O19 med sammensetningen av Fe3Si 10% med verdien oppnådd fra beregninger på Fe-prøven3Si som blandes i materialet med en sammensetning på 10% har en reell verdi = -4,96 til 14,28 og en tenkt verdi ε ”= -9,4 til 8,03 og som er oppnådd ved beregninger på Fe-prøven.3Si som blandes med ingredienser med en sammensetning på 10%. I sammensetningen av 10% var den første toppen = 48,67 og = -41,49; den andre toppen = 31,89 og = -28,17.
  2. En negativ permeabilitetsverdi indikerer at prøven har potensial til å bli brukt som metamateriale.
Les også: Eksempler på juridiske normer i skoler, hjem og samfunn

5.2 Forslag

Ytterligere studier om bestemmelse av permittivitet og relativ permeabilitet av ferromagnetiske materialer ved bruk av NRW-metoden forventes å bruke korreksjoner til de relative permittivitets- og permeabilitetsverdiene og bruke en VNA-testprøve med rent materiale for å oppnå en mer nøyaktig verdi.

Eksempel 3

KAPITTEL V

LUKKING

Konklusjon

Forsoningen av islamske medieoppgaver er en handling for å skape en prosess med å restrukturere samfunnets fragmenterte stoff som et resultat av mediedekning. Dette anses som veldig viktig for å opprettholde enhet og enhet, spesielt siden verdenslandet ikke er et land som bruker religiøs lov, men bruker Pancasila og de grunnleggende lovene som grunnleggende grunnlag.

Implementeringsarbeidet som gjøres i islamsk medieforsoning er å synergisere arbeidet med å øke diskursen om ungdom som en måte å beskytte religiøs radikalisme, spesielt gjennom media, ved å ta en lovlig tilnærming, enten islam eller stat, ført direkte av ekspertene, på denne måten en forståelse av den yngre generasjonen. mer kursiv og vil danne en god kritisk holdning uten å svelge de utviklende massemediene.

Forslag

Forslag som forfatteren kan gi:

Det må være en metode for videre forskning på forsøk på å øke diskusjonen om ungdom som en måte å maksimere generasjonens potensial for å befeste seg fra den voksende religiøse radikalismen.


Det er diskusjonen om eksempler på forslag i papirer, forhåpentligvis er dette nyttig.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found