Ikke-statlige organisasjoner (NGO) KOMPLETT: Definisjon, funksjon, egenskaper og eksempler

ikke-statlig organisasjon

En ikke-statlig organisasjon (NGO) er en institusjon eller organisasjon hvis medlemmer består av medlemmer av samfunnet som er etablert på frivillig basis eller på eget initiativ for å gjennomføre visse aktiviteter og fokusere på de sosiale målene selv.

Vi vet at frivillige organisasjoner er organisasjoner utenfor regjeringen eller byråkratiet, hvis oppgave er å hjelpe regjeringens ytelse i sosiale aktiviteter og samtidig overvåke regjeringens drift slik at det ikke blir misbruk av myndighet.

Eksempler på ikke-statlige organisasjoner som YLKI (World Consumers Foundation), Greenpeace, YLBHI, WALHI, Kontras og mange flere.

Funksjonen til ikke-statlige organisasjoner

Så hva er funksjonen til frivillige organisasjoner?

Som en samfunnsinstitusjon har ikke-statlige organisasjoner blitt en del av samfunnet som har følgende funksjoner.

 1. NGOer Som et forum for å imøtekomme samfunnets ambisjoner innen utviklingsfeltet, spesielt de delene som ofte ikke blir sett av regjeringen.
 2. Frivillige organisasjoner opprettholder og opprettholder atmosfæren i lokalsamfunnet for å forbli befordrende.
 3. Frivillige organisasjoner som oppmuntring til å utvikle samfunnet innen utviklingsfeltet.
 4. Som veiledere, ledere og motivatorer for bærekraftige utviklingsresultater.
 5. Bli et medium for å kanalisere folks ambisjoner.
 6. Som en organisasjon som hjelper til med å lykkes med nasjon og statlig utvikling.
 7. NGOer multipliserer potensialet til medlemmene sine.
ikke-statlig organisasjon

Juridisk grunnlag for ikke-statlige organisasjoner

Ikke-statlige organisasjoner kan opprettes basert på følgende to juridiske baser,

 1. Masseorganisasjon, er regelverket inneholdt i artikkel 1663-1664 i Civil Code (KUHPerdata), samt lov nr. 8 fra 1985 om fellesskapsorganisasjon eller Ormas-loven.
 2. Juridiske enheter, som finnes i Staatsblad 1870 nr. 64 og lov nr. 16 av 2001 om stiftelser, som er endret ved lov nr. 28 av 2004 eller stiftelsesloven.
Les også: Effektformler og eksempler på beregning av elektrisk kraft (+ svar)

Kjennetegn ved en ikke-statlig organisasjon

Så hver institusjon har forskjellige egenskaper, slik at den også er lett å gjenkjenne, ikke-statlige organisasjoner. For å bli kjent med hva en NGO er, her er egenskapene til en NGO du trenger å vite.

 1. Frivillige organisasjoner er organisasjoner utenfor regjeringen, byråkrati og staten.
 2. Alle aktiviteter utført av frivillige organisasjoner har ikke som mål å oppnå visse fordeler.
 3. Alle aktiviteter og aktiviteter utført av frivillige organisasjoner er kun ment for samfunnets fordel og har ingen interesse for et av medlemmene i det.
 4. Har hjemmel som angitt i lov nr. 16 av 2001 angående stiftelsen.

Eksempler på ikke-statlige organisasjoner

Det er eksempler på ikke-statlige organisasjoner i verden, for eksempel:

 • YLBHI

YLBHI står for World Legal Aid Foundation, som har til oppgave å yte juridisk hjelp til mennesker i nød.

 • Elsam

Elsam står for Institute for Community Studies and Advocacy. Elsam har som mål å gi advokatvirksomhet og studiehjelp til samfunn i nød.

 • PBHI

World Legal Aid and Human Rights Association eller ofte forkortet PBHI er en ikke-statlig organisasjon hvis oppgave er å yte juridisk hjelp til mennesker som har opplevd vold eller har blitt ofre for visse forbrytelser.

 • Kontrast

Kontras står for Commission for Missing Persons and Victims of Violence, som har et edelt oppdrag å hjelpe ofre for voldshandlinger og for mennesker som har forsvunnet.

Dermed en fullstendig forklaring av ikke-statlige organisasjoner. kan være nyttig!

Siste innlegg