Løsning og løselighet: Definisjon, egenskaper, typer og faktorer

løsningen er

En løsning er en homogen blanding som består av to eller flere stoffer, mens løselighet er den maksimale mengden av en forbindelse eller et stoff som kan oppløses i et antall løsningsmidler..

Mange slags løsninger vi møter i hverdagen inkluderer et glass søt sirup. I et glass sirup er det flere komponenter, nemlig vann, sirup og sukker.

Hvis disse komponentene blandes sammen til bestanddelene ikke lenger er synlige, blir det en løsning.

I diskusjonen om løsningen inkluderer følgende videre gjennomgang definisjonen, egenskapene, typene og faktorene til løsningen.

Definisjon av løsning og løselighet

løsningen er

Løsning

En løsning er en homogen blanding som består av to eller flere stoffer. Kalt en løsning på grunn av komponentene i løsningen.

I en løsning er det løsningsmidler og løsemidler. Oppløsningen (oppløst stoff) er et stoff som utgjør en løsning som har en mindre mengde i en løsning. I mellomtiden er løsningsmidlet (løsemiddel) et stoff som er mer rikelig enn løsemidlet.

Sammensetningen av det marine stoffet i løsningen uttrykkes ved konsentrasjonen av løsningen. Mens prosessen med å blande et løsemiddel og et løsningsmiddel for å danne en løsning kalles oppløsning eller oppløsning.

For å forstå mer om løsningen, bør du vurdere følgende illustrasjonsbilde.

løsningen er

Det er løsemiddel og løsemiddel. Når de to ingrediensene blandes og kombineres i en beholder, er navnet en løsning.

Løselighet (er)

Betydningen av løselighet er den maksimale mengden av en forbindelse eller et stoff som kan oppløses i et antall løsningsmidler.

Løselighet er betegnet med s (oppløselighet) i mol / L-enheter eller vanligvis ved bruk av molaritetsenheter M. Følgende er formelen for løselighet eller molaritet.

M = n / V.

hvor M er molariteten (mol / L), n er antall mol av stoffet (mol), og V er volumet av løsningen eller løsningsmidlet (L).

Løselighet er også definert som konsentrasjonen av et stoff som fortsatt kan oppløses i en viss mengde løsningsmiddel.

Produkt for konstant løselighet (Ksp)

Et løst oppløst i et løsningsmiddel vil danne en likevektsreaksjon. Forekomst av likevekt påvirkes av uoppløselige oppløste stoffer og oppløste ioner.

Les også: 100+ eksempler på standard- og ustandardord + forklaringer [OPPDATERT]

Følgende er et eksempel på likevektskonstanten for en reaksjon.

I samsvar med reglene for skriving av likevektsformelen skrives bare stoffer i form av løsning (aq) og gass (er) i formelen. Slik at det oppnås:

Likevektskonstanten for en løsning som er vanskelig å oppløse kalles løselighetsproduktkonstanten (Ksp).

Løsningsegenskaper

Kjemi av honning | Bi-kultur

De fysiske egenskapene som vises i løsningen er delt inn i tre, nemlig:

1. Løsningsmidlets egenskaper

Det er arten av en løsning som avhenger av antall oppløste partikler i en løsning og ikke avhenger av typen løsemiddelpartikler.

Kolligasjonsegenskaper tilsvarer konsentrasjonen av forskjellige ikke-elektrolyttstoffer i oppløsningen uavhengig av type eller kjemiske egenskaper til bestanddelene.

Ved bestemmelse av kolligasjonsegenskapene til en løsning av faste stoffer i en væske, anses det faste stoffet å være ikke-flyktig, og damptrykket over løsningen kommer helt fra løsningsmidlet.

Noen av de kolligative egenskapene til en løsning er osmotisk trykk, reduksjon i damptrykk, økning i kokepunkt og reduksjon i frysepunkt.

2. Tilsetningsegenskaper

I løsning er additivegenskaper egenskaper til en løsning som avhenger av de totale atomene i molekylet eller av antall bestanddeler av løsningen.

Et eksempel på additivegenskapene til en løsning er dens molekylvekt, som er summen av atommassene.

Massen av komponentene i en løsning er inkludert i additivegenskapene, den totale massen av løsningen er mengden av hver komponent i løsningen, nemlig løsemidlet og løsningsmidlet.

3. Konstituerende natur

Det inkluderer løsningen som avhenger av molekylets bestanddel (av typen atom og antall atomer). Dens konstituerende egenskaper indikerer reglene for enkeltforbindelser og grupper av molekyler i systemet.

Det er flere fysiske egenskaper som delvis er additive og konstituerende. Blant dem er lysbrytning, elektriske egenskaper, overflate- og overflateegenskaper som er inkludert i noen konstituerende og noen tilsetningsstoffer.

Type løsning

Tillegg av løselighetsinformasjon til kjemisk kjøp online ...

1. Umettet løsning

Umettet løsning betyr en løsning som inneholder mindre oppløst stoff enn det som er nødvendig for å lage en mettet løsning. Umettede løsninger inneholder partikler som ikke har reagert riktig med stoffet, med andre ord, de kan fremdeles oppløse stoffet.

Løsningen sies å være umettet når ionekonsentrasjonsverdien <Ksp. I en umettet løsning er det ingen løsningsdeponering.

Les også: Definisjon av kjemiske løsninger og deres typer og komponenter

2. Mettet løsning

En løsning er inkludert i en mettet løsning når det er en likevekt mellom løsemidlet og løsningsmidlet. I en mettet løsning reagerer partiklene nøyaktig med reagenset eller opplever maksimal konsentrasjon.

Løsningen sies å være mettet hvis ionekonsentrasjonen er den samme som Ksp-verdien. I denne likevektstilstanden er oppløsningshastigheten i løsningsmidlet den samme som hastigheten den setter seg på. Det vil si at konsentrasjonen av stoffet i løsningen er den samme.

3. Svært mettet løsning

Det er en løsning som inneholder mer løsemiddel enn løsningsmidlet. Dette forårsaker produktverdien av ionekonsentrasjon> Ksp slik at løsningen er mettet og legger seg.

Løselighetsfaktor

løsningen er

Løseligheten til en væske varierer. Dette er påvirket av flere løselighetsfaktorer. Her er noen av faktorene for løselighet.

1. Temperatur

Oppløsningenes temperaturnivå påvirker oppløsningsoppløsningen. Ved høyere temperaturer vil det oppløste stoffet lett oppløses i løsningsmidlet.

Dette skjer fordi faste partikler ved høyere temperaturer beveger seg raskere, og muliggjør hyppigere og effektive kollisjoner.

2. Størrelsen på det oppløste stoffet

Jo mindre oppløste granulat, desto lettere vil det oppløses i løsningsmidlet. Den lille mengden oppløste granuler fører til at overflatearealet til stoffet blir bredere og spredt i en løsning.

Jo større overflatearealet på stoffet er, desto flere partikler kolliderer med hverandre. Dette er årsaken til at oppløsningsprosessen skjer raskere.

3. Løsemiddelvolum

Det store volumet av løsningsmidlet påvirker prosessen med å oppløse stoffet. Dette er fordi flere og flere løsemiddelpartikler reagerer med det oppløste stoffet.

Jo mer volum løsemiddel som brukes, desto raskere vil oppløsningsoppløsningen være.

4. Blandingshastighet

Oppløsningen blir raskere hvis du legger til omrøringsfaktoren.

Ved omrøring blandes de oppløste partiklene i økende grad med løsningsmidlet, slik at oppløsningsreaksjonen blir raskere enn oppløsning uten omrøring.


Dette er en forklaring på løsningen og løseligheten sammen med betydningen, egenskapene, typene og faktorene. Kan være nyttig.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found