Treghetsmoment - formler, eksempelproblemer og forklaringer

Treghetsmomentet er tendensen til at et objekt opprettholder sin roterende tilstand enten forblir stasjonær eller beveger seg i en sirkel.

Treghetsmomentet er veldig viktig for å studere oppførselen til bevegelse av objekter på denne jorden.

For eksempel, når vi snur en marmor, ser vi først marmoren rotere så fort og over tid slutter den å bevege seg og forblir stille.

Eksemplet ovenfor er forårsaket av treghetsøyeblikket. Marmoren har en tendens til å holde seg stille eller opprettholde sin opprinnelige posisjon. Det er mange flere eksempler på treghetsmomenter av objekter i hverdagen. For mer informasjon om det materielle treghetsmomentet, la oss vurdere følgende forklaring.

Treghetsmoment

Treghetsmomentet er tendensen til at et objekt opprettholder sin tilstand enten forblir stasjonær eller beveger seg. Dette treghetsmomentet blir ofte referert til som tregheten til et objekt.

Merk at treghetsloven eller treghetsloven er den samme betegnelsen som Newtons første lov. Denne loven ble formulert av Issac Newton, som vi må ha møtt ofte på ungdomsskolen.

Newtons første lov sier at gjenstander som ikke utøves av en ekstern kraft (kraft utenfra) vil ha en tendens til å opprettholde sin tilstand. Et objekt prøver å opprettholde sin tilstand som avhenger sterkt av depresjonstidspunktet.

Jo større treghetsmoment, desto vanskeligere vil objektet være å bevege seg. På den annen side får treghetsmomentet som har liten verdi at objektet beveger seg lett.

Inertiaa-formel

Treghetsmomentet til et partikkelpunkt

Et objekt med masse m som har et rotasjonspunkt med avstanden r, er formelen for treghetsmoment angitt som følger.

Informasjon:

m = masse av gjenstand (kg)

r = objektets avstand til rotasjonsaksen (m)

Enheten av momentinertia kan avledes fra de sammensatte mengdene slik at momentinertia har den internasjonale enheten (SI) er kg m²

Les også: 25+ anbefalte beste vitenskapsfilmer gjennom tidene [Siste oppdatering]

I tillegg til å løse treghetsmomentet til et enkelt partikelsystem som tidligere beskrevet. Treghetsmomentet beskriver også et flerpartikelsystem, som er summen av treghetskomponentene til hver komponent i partikelsystemet.

fullstendig treghetsmoment

Metematisk når beskrevet som følger

formelen for treghetsmoment i form av tilsetning

Notasjonen Σ (les: sigma) er summen av n treghetsmomenter i partikelsystemet.

Treghetsmomentet avhenger ikke bare av massen og avstanden til rotasjonspunktet. Men det er også veldig avhengig av formen på objekter som formen på en sylinderstang, solid kulering og så videre, som hver har et annet treghetsmoment.

Momentinertia-formelen for formen på vanlige objekter er kjent og formulert på en praktisk måte for å gjøre det lettere for oss å huske og huske dem.

Formelen for treghetsmomentet

Eksempel på problem med treghet

For å gjøre det lettere å forstå materialet om treghetsmomentet, nedenfor er et eksempel på et problem og dets diskusjon slik at du vil forstå mer om å løse forskjellige typer treghetsspørsmål.

1. En ball med en masse på 100 gram er forbundet med et tau med en lengde på 20 cm som vist på bildet. Treghetsmomentet til ballen rundt aksen AB er ...

Diskusjon:

Øyeblikkets treghet for en ball med masse m = 0,1 kg med taulengde r = 0,2 m er

2. Et system nedenfor består av 3 partikler. Hvis M1 = 2 kg, m2 = 1 kg og m3 = 2 kg, finn treghetsmomentet til systemet når det dreies i henhold til:

a) P-akse

b) akse Q

Diskusjon:

3. Solid koffert med masse på 2 kg og lengde på solid stamme er 2 meter. Bestem treghetsmomentet hvis rotasjonsaksen er i midten av stangen!

Diskusjon:

Inertiemomentet er solid stang, rotasjonsaksen ligger midt på stammen

4. Bestem treghetsmomentet til en solid (solid) skive med en masse på 10 kg og en radius på 0,1 meter, hvis rotasjonsaksen er midt på skiven, som vist på figuren!

Diskusjon:

Les også: De teoretiske fysikerne bak utviklingen av atombomben

Solid plate har treghet

5. Bestem verdien av treghetsmomentet til en solid kule med en masse på 15 kg og en radius på 0,1 meter, hvis rotasjonsaksen er midt i kulen, som vist på figuren!

Treghetsøyeblikket til ballen

Diskusjon:

Treghetsmomentet til en solid ball hvis rotasjonsakse er i sentrum

6. Gitt en tynn stang med en lengde på 4 meter og en masse på 0,2 kg som vist nedenfor:

fullføring av treghetsmomentformelen

Hvis treghetsmomentet med aksen i stangens massesenter er I = 1 /12 ML2 bestemmer treghetsmomentet hvis skaftet forskyves til høyre med 1 meter!

Diskusjon:

Treghetsmomentet til den faste stangen, rotasjonsaksen forstørres med r = 1 m fra sentrum

beregning av treghetsmomentet

Siste innlegg