Eksempler på innledende rapporter, papirer, teser og mer (FULL)

Eksempel på forord til full rapport

Eksempler på innledende rapporter, enten det er praktiske arbeidsrapporter, studieturer eller eksempler på introduksjoner til papirer, teser og teser, vil bli forklart i denne artikkelen.

Forordet er en side som inneholder forfatterens ord etter ferdigstillelse av skrivingen av papiret som er laget, enten det handler om takknemlighet, takknemlighet, formålet og fordelene med å skrive samt konstruktiv kritikk og forslag.

Ikke bare det, vanligvis inneholder forordet en forklaring på setningen og forventningene knyttet til temaet og innholdet i et papir skrevet av forfatteren selv.

Forordstruktur

Eksempelet på et forord har en struktur som du trenger å vite, nemlig:

 • Åpning
 • Innhold
 • Lukking

Åpning

Åpningsdelen av forordet inneholder forfatterens takknemlighet eller fullføringen av utkastet til skrivingen.

I verden inneholder denne åpningen vanligvis en takk til Gud den allmektige, og selvfølgelig er den tilpasset hver religion.

Etter å ha takket, vanligvis etterfulgt av takk til de som har hjulpet i prosessen med å fullføre denne rapportskrivingen.

Innhold

I denne delen skrives en beskrivelse av innholdet på papiret du skriver. Vanligvis begynner det med å nevne tittelen på arbeidet, og forklarer deretter litt om diskusjonen og hvordan forfatteren skrev innholdet på papiret / rapporten.

Så mye som mulig, ikke vær så detaljert når du skriver innholdet i denne delen, fordi det bare vil gjøre introduksjonen for lang. Det er nok å forklare litt om innholdet i oppgaven din, slik at leserne får litt oversikt over papiret / rapporten du lager.

Lukking

Den avsluttende delen inneholder unnskyldninger og håp fra forfatteren.

Vel, denne unnskyldningen er mer interessert i leseren hvis noen av dine skrevne arbeidsfeil blir oppdaget senere. For selvfølgelig vil det ikke være perfekt å skrive noen, og det har selvfølgelig feil.

Eksempel på forord til historiepapirer

Vi takker tilstedeværelsen av den allmektige Gud. Hvem har gitt sin veiledning og gitt oss muligheten til å fullføre denne PKL-rapporten (Job Training) som vi laget.

Denne rapporten ble utarbeidet for å oppfylle et av kravene for å fullføre PKL (jobbopplæring) for studenter fra fakultetet for økonomi, Padjajaran University, Bandung.

Denne arbeidspraksisen er et forsøk på å etablere godt samarbeid i den økonomiske sektoren i middelklassen ved å kjenne regnskapet til et selskap i Bandung. Og vi håper at dette praktiske arbeidet vil gi mange fordeler for oss studenter så vel som for lesere.

Ved denne anledningen vil forfatteren takke partene knyttet til gateselgere. som har gitt moralsk støtte. Og også veiledning på oss. Vi adresserer disse takket være:

1. Mr Dr. Dani Rutiandi M. Si, som styreleder i STIE.

2. Mr. Dian Rahman SE som veileder

3. Fru Marnie Lestari, som har veiledet forfatteren mens hun forsket på PT Sinar Cempaka

4. Ansatte og ansatte på vakt ved PT Sinar Cempaka

5. Våre foreldre og venner som støtter gateselgerprosessen til den er ferdig.

Sammensetningen av denne PKL-rapporten er laget så godt som mulig, men det er selvfølgelig fortsatt mange mangler. Derfor, hvis det er noen kritikk eller antydninger av konstruktiv karakter for forfatteren, vil forfatteren gjerne akseptere det.

Bandung, 9. februar 2020

Forfatter

Eksempel på innledende oppgave 1

Eksempel på forord til papir

Eksempel på forord Besøk næringsrapport

Alhamdulillah, vi uttrykker vår takknemlighet for tilstedeværelsen av Allah SWT. Slik at forfatteren har fullført rapporten om det industrielle besøket til PT Yakult Persada i tide.

Et av forfatterens mål med å skrive denne industrielle besøksrapporten er som dokumentasjon og også en form for evaluering av industrielle besøksaktiviteter. Rapporten som forfatteren lager er basert på gyldige data som er samlet inn på forskjellige måter.

Forfatteren vil takke flere parter som støttet prosessen med å gjøre denne rapporten ferdig. Det er :

1. Mr Marjinan Saprudin S. Pd, M. Pd, som rektor for SMKN 13 Bandung som har tillatt forfatteren å gjøre industrielle besøk.

2. Lærer, SMKN 13, som har veiledet forfatteren under besøket.

3. Forfatterens foreldre er hovedtilhengerne av alle aktivitetene som forfatteren gjør.

Les også: Hva betyr Wish You All the Best? Kort og tydelig forklaring

Forfatteren er klar over manglene ved utarbeidelsen av denne aktivitetsrapporten for industrielt besøk. men forfatterne håper fortsatt at denne rapporten vil være til nytte for leserne. Av hensyn til forfatterens fremgang forventer forfatteren også innspill i form av kritikk eller nyttige forslag. Takk skal du ha.

Bandung, 8. januar 2020

Forfatter

Eksempel på en kort introduksjon

Eksempel på en kort introduksjon

Eksempel på introduksjon til praksisrapporten

Vi takker og velsigner Allah SWT for hans rikelig barmhjertighet. For fullføring av praksis hos PT. Mandiri Bank World Bandung filial.

Denne rapporten er utarbeidet for å oppfylle kravene til forretningsarbeidskurs i økonomifakultetet for regnskapsavdelingen for verdensuniversitetet. Hensikten med å lage denne lærlingsrapporten er å rapportere alt som har å gjøre med arbeidslivet i PT. Mandiri Bank World Bandung filial.

Under utarbeidelsen av denne lærlingsrapporten kan den selvfølgelig ikke skilles fra retning og veiledning fra forskjellige parter. Så forfatteren vil respektere og takke alle de som har hjulpet. De involverte partene inkluderer følgende:

1. Alle forelesere er forfattere ved fakultetet for økonomi som har gitt mye informasjon.

2. Mr. Dadang Nurzaman som styreleder i PT Mandiri Bank World.

3. Ansatte og ansatte i PT Mandiri Bankk World som oppriktig ga veiledning til forfatteren under forfatterens praksis hos selskapet.

4. Foreldre og venner til forfatteren tusen takk for støtten.

På grunn av vennligheten til alle partiene som forfatteren har nevnt, kan forfatteren fullføre denne praksisrapporten så godt som mulig. Denne praksisrapporten er langt fra perfekt, men forfatteren prøver sitt beste. Nok en gang, takk. Forhåpentligvis er denne rapporten nyttig for oss alle.

Bandung, 22. desember 2019

Forfatter

Eksempel på introduksjon til Physics Practicum Report

Ros tilstedeværelsen av Allah SWT som til nå fremdeles gir oss favoriserer av tro og helse, slik at jeg fikk denne ekstraordinære muligheten, nemlig muligheten til å fullføre eksperimentrapporten med tittelen "The Use of Fluid Law in Agricultural Irrigation Systems" i en rettidig.

Salawat og hilsener glemmer ikke å alltid gi til vår herre over profeten Gung, nemlig profeten Muhammad SAW, som har levert Allahs SWTs avtale til oss alle, som er den mest korrekte indikatoren, nemlig den perfekte islamske sharia og er den eneste største gave til oss. hele universet.

Utarbeidelsen av denne eksperimentelle rapporten er ment å finne den rette formelen som er nødvendig for dagens moderne vannsystemer og å finne ut hvilke faktorer som påvirker det moderne vanningsanlegget slik at det kan maksimeres senere.

Når vi gjennomfører dette eksperimentet, er det selvfølgelig mange hindringer som forfatteren har følt, derfor er vi takknemlige for flere parter, spesielt vår fysikklærer som har hjulpet med å pleie og støtte oss i å overvinne noen av hindringene vi har.

I tillegg er vi også klar over at det i vår eksperimentelle rapport er mange mangler og langt fra perfekte. Derfor gleder vi oss veldig til kritikk og forslag, slik at vi kan revidere dem og skrive dem neste gang, fordi vi nok en gang innser at ingenting er perfekt uten konstruktive forslag. Og forhåpentligvis kan denne prøverapporten gi fordeler.

Kediri, 18. mai 2018

Kompilator

Eksempel på forord til studieturrapport

Ros og pris vår takknemlighet, vi ber alltid for tilstedeværelsen av Allah SWT som har gitt alle sine tjenester og gaver til oss alle, slik at studieturrapporten med temaet Pesona Indah Lombok Island kan fullføres i henhold til planlagt og målrettet tid .

Rapporten relatert til denne korte og enkle studieturen ble bevisst utarbeidet for å oppfylle oppgaven til verdensspråkstunden av læreren vår, Fru Siti Sofiyah, M.Hum. Rapporten om studieturen ville selvsagt ikke blitt fullført uten hjelp og støtte fra ulike parter. Derfor vil vi uttrykke vår dypeste takknemlighet til:

 1. Allah SWT har gitt oss sin makt og velsignelse, fra serien med studieturer til utarbeidelsen av denne rapporten til den er ferdig.
 2. Mr. Suherman var en gang rektor for SMA Negeri 5 Kediri som har oppmuntret og støttet studieturen vår.
 3. Alle videregående lærere som følger og gir kunnskap til oss slik at vi kan forstå hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt.
 4. Begge foreldrene som alltid holder bønner og støtter både moralsk og materielt til barna sine, slik at barna kan få den beste utdannelsen.
 5. Alle venner fra SMA Negeri 5 Kediri, så vel som alle andre partier, kan vi absolutt ikke nevne en etter en som også støttet oss og ga motivasjon og støtte til oss.
Les også: Demokrati: Definisjon, historie og typer [FULL]

Selvfølgelig er det ingen elfenben som ikke er sprukket. På samme måte med vår studieturrapport. Med fylde innser forfatterne at denne rapporten fortsatt er veldig langt fra perfeksjon, selv om den har blitt gjort av mange mennesker. Derfor håper vi inderlig på alle former for kritikk og nyttige forslag, og selvfølgelig vil vi gjerne akseptere det. På den måten vil det være en verdifull leksjon for oss å kunne skrive bedre rapporter i fremtiden.

Forhåpentligvis kan denne studieturrapporten være til nytte for alle lesere og kan bidra til å forbedre verdigheten til verdensnasjonen.

Lombok, 13. juni 2018

Gruppe 5

Eksempel på forord til KKN-rapporten

Ros til takknemlighet, forhåpentligvis tilstedeværelsen av Allah SWT som alltid gir oss alle hans åndelige og veiledning slik at KKN-aktivitetene (Real Work Lecture (KKN)) og utarbeidelsen av rapporten kan gå uten problemer. Med hans hjelp kan denne rapporten fylles ut i tide.

Vi hilser til profeten Muhammad SAW som har gitt det beste forbilde for sitt folk slik at han kan etterligne sin utholdenhet og oppriktighet i kampene.

Ved denne anledningen glemmer vi ikke å takke alle de som har hjulpet suksessen med samfunnstjenesteprogrammet og skrivingen av rapporten, inkludert:

 1. Dr. H Syamsuddin, M.Ag som rektor for Merdeka University Surabaya.
 2. Dr. H. Ahmad Baidowi som dekan for fakultetet for Tarbiyah og lærerutdanning
 3. Dr. Suheiri som leder for avdelingen for matematikkutdanning som har gitt støtte til oss hele denne tiden
 4. Mr. Ahmadi, M. Pd en gang KKN Group 4-veileder
 5. Sukamaju landsbyboere som deltar aktivt i alle agendaene våre.
 6. Hele Sukamaju desai-regjeringen veileder oss.
 7. Alle parter som har bidratt til suksessen med KKN-agendaen frem til utarbeidelsen av denne KKN-rapporten

Alle KKN-aktivitetsrapporter er utarbeidet basert på hva vi har gjort i KKN-perioden i Sukamaju Village i 50 dager. Denne virkelige arbeidsforelesningen er en del av implementeringen av Tri Darma Perguruan Tinggi. Denne aktiviteten er en av oppgraderingskravene til studenter. Dette er bestemt av akademikerne og må følges av alle studenter.

Når vi utarbeider og utformer denne rapporten, er vi fullstendig klar over at denne rapporten har mange mangler. Derfor gleder vi oss til ulike former for konstruktiv kritikk og forslag. Forhåpentligvis er denne rapporten spesielt nyttig for leserne.

Surabaya, 12. juni 2018

Eksempel på forskningsrapport om forord

Ros forfatterne til den allmektige Gud for hans rike nåde ved utarbeidelsen av denne forskningsrapporten. Denne forskningsrapporten er et obligatorisk krav for å fullføre kursoppgaver.

Det er stolthet hvis denne forskningsaktiviteten kan fullføres med gode resultater. Med forfatterens begrensninger i å gjøre forskning, er det ganske mange hindringer som forfatterne møter i feltet. Og hvis denne forskningen kan fullføres til slutt, vil det være på grunn av hjelp og støtte fra mange nærstående parter.

For det vil forfatterne takke alle de som har hjulpet. Blant dem:

1. Dr. Baidan Mukmin som veileder som har brukt mye tid på å veilede forfattere.

2. Mr Gilang Karta som veileder under denne forskningsaktiviteten.

3. Foreldre som til enhver tid er støttende og oppmuntrende.

Det er ingenting jeg kan gi forfatteren annet enn bønn og oppriktig takknemlighet til supporterne. Men ikke glem å også bruke nyttige innspill som forslag eller kritikk fra leserne, som forventes av forfatteren. Forfatterne håper inderlig at denne forskningsrapporten vil være til stor nytte for alle som leser og tilfører kunnskap til oss alle.

Bandung, 15. april 2017

Forfatter


Kilde: Wikipedia | TheGorbalsla | Titikdua.net

5 / 5 ( 1 stemme)

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found