Formelen for blokkens volum og blokkens overflate + Eksempel på problem

Jeg vil diskutere formelen for volum av blokker og overflateareal av blokker i denne artikkelen, med tanke på at dette materialet ofte blir spurt i grunnleggende og ungdomsskole matematiske problemer.

Følgende er formelen for volum og areal til en blokk.

Blokker volumV = p x l x h
Blokker overflatearealL = 2 x (pl + pt + lt)
Diagonal bjelked = √( p2 + l2 + t2)

Fortsett å lese forklaringen nedenfor for å få en mer fullstendig forståelse sammen med eksempler på spørsmål.

Hvordan beregne volumet på blokken og overflatearealet på blokken

Definisjon av blokker

En blokk er en tredimensjonal form dannet av par med tre par rektangler.

Du kan enkelt finne byggesteiner i hverdagen. Et eksempel er

  • Smarttelefonen du bruker
  • gavepakningspapp
  • boken du leste
  • og mange andre.
Formelen for volumet av blokker

Blokken har totalt 6 sider, 12 kanter og 8 hjørnepunkter. Sidene av blokken, nemlig lengde, bredde og høyde, har forskjellige lengder. Hvis sidene er de samme, kalles formen en terning.

Generelt sett er det i matematikkfag tre størrelser som det blir bedt om å bli søkt fra blokkene, nemlig:

  • Blokker volum
  • Bjelkeområde
  • Lengden på blokkene diagonalt.

Så hvordan beregner du disse verdiene? Umiddelbart diskuterer vi.

Formelen for volumet av blokker

Volum = lengde x bredde x høyde

V = p x l x h

Formelen for å beregne volumet til en blokk er veldig enkel. Du trenger bare å multiplisere de tre sidene på blokken, nemlig lengde, bredde og høyde.

Du kan se følgende bilde for mer informasjon.

Formelen for volumet av blokker

En viktig ting du må ta hensyn til når du beregner volumet på denne blokken, er at du må uttrykke lengden på alle sidene i en lik enhet.

Anta at du oppga lengden i cm, så må du også uttrykke bredden og høyden i cm, slik at resultatet blir riktig.

Les også: Prosessen med regn (+ helbilde og forklaring)

Enheten for volum balol er lengdenheten kubikk eller kubikk. For eksempel m3 (kubikkmeter), cm3 (kubikkcentimeter) og så videre.

Du kan også konvertere denne volumverdien til andre enheter ved hjelp av enhetskonverteringsteknikken.

Blokkeringsformel

L = 2 x (p.l + p.t + l.t)

I motsetning til formelen for volumet av en blokk, som gjøres ved å multiplisere de tre sidene, er formelen for blokkområdet litt lenger.

Du må beregne arealet til hvert rektangel, og deretter multiplisere med to.

Du kan se den konsise formelen ovenfor.

Ting du må ta hensyn til, når du beregner dette området, må enhetene dine være de samme. Slik at resultatene av opptellingen din stemmer.

Formelen for blokkens diagonal

Lengden på blokkens diagonal er lengden som forbinder et hjørnepunkt med et annet toppunkt over det.

For å beregne bølgelengden, må vi beregne sidelengden til trekanten ved hjelp av den pythagoreiske formelen.

Måten å beregne lengden på blokkens diagonal er som følger:

Deretter, la oss øve oss på å gjøre problemene.

Eksempel 1 blokk matematikkproblem

En blokk er 200 cm lang, 10 cm bred og 20 cm høy. Beregn blokkens areal og volum.

SVAR

Blokker volum:

V = p x l x h

V = (200) x (10) x (20)

V = 40.000 cm3

Bjelkeområde

L = 2 x (p.l + p.t + l.t)

L = 2 x ((200) (10) + (200) (20) + (10) (20))

L = 2 x (6200)

L = 12400 cm2

Eksempel 2 Blokker volumformelproblem

Det er kjent at en blokk har en lengde på 10 m, en bredde på 2 m og en høyde på 100 cm. Beregn volumet på blokken.

SVAR

Metoden for å beregne volumet på blokken er faktisk den samme som forrige problem.

Det skal imidlertid bemerkes at enhetene i målingen av sidene av bjelken ikke er de samme.

Derfor må vi sidestille det først.

Lengde, p = 10 m

Bredde, l = 2 m

Høyde, h = 100 cm = 1 m

Så er det bare å beregne blokkformelen:

V = p x l x h

V = 10 x 2 x 1

V = 20 m3

Eksempel 3: Blokk diagonalt matematikkproblem

Beregn lengden på diagonalen til blokkene i eksempel 1 og nummer 2 ovenfor.

Oppgave nummer 1:

p = 200 m, l = 10 m, t = 20 m.

Lengden på blokkene diagonalt =

d = √( p2 + l2 + t2)

d = 201,25 m.

Les også: Pluralitet: definisjon, diskusjon og eksempler

Oppgave nummer 2:

p = 10 m, l = 2 m, t = 1 m

Lengden på blokkene diagonalt

d = √( p2 + l2 + t2)

d = 105

d = 10,25 m

Eksempel 4 Problemhistorier blokkerer formler

Maman kjøpte en isblokk med et volum på 10 m3. Hvis du vet at isblokken er 2,5 m lang og 2 m bred, hvor høy er isblokken?

SVAR

Du kan svare på dette problemet ved hjelp av den grunnleggende formelen for volumet av blokker.

V = p x l x h

10 = (2,5) x (2) x h

10 = 5 x t

t = 10/5 = 2 m

Isblokken er 2 m høy

Eksempel 5 Problemhistorier blokkerer formler

Ridho har et svømmebasseng i form av en blokk. har et svømmebasseng som opprinnelig inneholdt så mye som 600 liter vann. Så tappet Ridho svømmebassenget slik at bare 1/3 av vannet var igjen fra før. Hvor dypt er det igjen vannet i bassenget hvis det er kjent at bassengområdet er 4 m2?

SVAR:

Opprinnelig volum bassengvann = 600 L.

Det gjenværende volumet av sluttvann = 1/3 x 600 = 200 L. Denne verdien omregnes i m3 til 0,2 m3

Det er kjent at arealet til bassengsengen = 2 m2

Høyden på det gjenværende bassengvannet kan beregnes ved hjelp av grunnformelen for volumet av blokker.

V = p x l x h

V = (b x l) x t

V = (basisareal) x t

0,2 = 2 x t

t = 0,1 m

h = 10 cm

Dermed er vannstanden i bassenget etter drenering 10 cm.

Eksempel 6 Problemhistorier blokkerer formler

Pak Budi kjøper tømmerstokker fra butikken, prisene beregnes i volumenheter. 1 m3 tre er verdsatt til Rp. 10.000. Hvis Mr. Budi kjøper en trekloss som er 8 m lang, 1 m bred, 1 m høy, hvor mye er prisen på det kjøpte treet?

SVAR

Volumet av tømmerstokker som Budi kjøpte var

V = p x l x h

V = (8) x (1) x (1)

V = 8 m3

Siden hver 1 m3 av treet koster Rp. 10.000, er prisen på kubbene Pak Budi kjøper Rp

Pris = 8 x 10.000 = IDR 80.000

Hvordan har ordboken forstått emnet volum av blokker og området for disse blokkene? Du bør allerede forstå, fordi det er forklaringer og eksempler på spørsmålene ovenfor.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du kommentere nedenfor her.

Henvisning:

  • Cuboid - Wolfram Alpha
  • Volume of Cuboid - Math Is Fun

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found