Liberal Democracy: Definisjon, prinsipper, egenskaper og eksempler

liberalt demokrati er

Liberalt demokrati er et styresystem der folk er enige i sine herskere konstitusjonelt, med begrensede makter til å respektere individuelle rettigheter.

Liberalismedemokrati har et annet begrep, nemlig vestlig demokrati. Dette systemet kan sees ved tilstedeværelsen av:

 • Valg mellom politiske partier
 • Separasjon av makter i ulike myndighetsgrener
 • Rettsstaten i hverdagen som er en del av det åpne samfunnet
 • En markedsøkonomi med privat eierskap
 • Den samme beskyttelsen.

Opprinnelsen til demokratisk liberalisme er rundt det 18. århundre Europa eller også kjent som opplysningstiden. På den tiden var de fleste europeiske land monarkier, med politisk makt holdt av konger eller aristokratier.

Prinsipper for liberalt demokrati

Demokratisk liberalisme sier at et ideelt politisk system må kombinere flertallsdemokrati (regjering av folket) med beskyttelse av individer og minoriteters politiske, juridiske og sosiale rettigheter. Australia er et eksempel på et land som bruker et liberalt demokrati.

Liberalismedemokrati har flere prinsipper, blant annet å bestemme individuell frihet gjennom begrensninger på regjeringsmakt.

Prinsippet med systemet er at alt kommer fra folkets stemme. God styring representerer folks stemme ved å opprettholde representativ regjering, forsvare demokratisk stemmerett og skape demokratiske samfunn.

Liberalt demokrati øker også tilstedeværelsen av en sosial kontrakt som gir innbyggerne rett til å danne en statsinstitusjon som er både rettferdig og moderat. Dette liberale demokratiske systemet omfatter også et fritt markedssamfunn.

Frie markeder er økonomiske systemer basert på tilbud og etterspørsel, med liten eller ingen myndighetskontroll.

Et fritt markedssamfunn er den korte definisjonen av alle børsene som foregår i et bestemt økonomisk miljø.

Les også: Påfugldans kommer fra hvilket område, funksjon og mening + bilder

Kjennetegn ved liberalt demokrati

 • stortingsvalget er gratis, rettferdig og regelmessig
 • det er en maktseparasjon (utøvende, lovgivende og rettslig)
 • prioritere personlige interesser framfor statens interesser
 • to samfunnsgrupper dannet (flertall og minoritet)
 • minoritetsfrihet er begrenset, majoritetsmakt dominerer

Eksempler på liberaldemokrati

Ideen om et politisk parti ble dannet med forskjellige grupper som diskuterte rettighetene til politisk representasjon under Putney-debatten (1647).

Etter den engelske borgerkrigen (1642–1651) og den store revolusjonen (1688) ble Rettighetsdokumentet kunngjort i 1689, som ble kodifisert i 1689.

Lovforslaget fastsatte betingelsene for vanlige valg, regler for ytringsfrihet i parlamentet og begrenset monarkens makter, og sørget for at, i motsetning til mye av Europa på den tiden, var det lite sannsynlig at kongelig absolutisme ville vinne.

Liberalt demokrati kan brukes i forskjellige konstitusjonelle former, fordi det kan være i form av et konstitusjonelt monarki, et semipresidentielt system, en republikk eller et parlamentarisk eierskapssystem.

Noen land som holder seg til liberale demokratier:

 • Australia
 • Belgia
 • Canada
 • Danmark
 • Japan
 • Nederland
 • Norge
 • engelsk spansk
 • Frankrike
 • tysk
 • India
 • Italia
 • Irland
 • Amerikas forente stater
 • Romania

Siste innlegg