Forskjell kvadrat og rektangel

forskjellen mellom firkant og rektangel

Forskjellen mellom et kvadrat og et rektangel er at et kvadrat har alle de samme sidene mens et rektangel bare har de samme motsatte sidene.

Et firkant og et rektangel, som begge har fire sider, kalles firkant eller firkant.

Firkant og rektangel har flere likheter og forskjeller som gjør at hver form har sine egne egenskaper. De har begge fire vinkler hvis vinkler er 90 grader og har samme antall diagonaler.

Å ja, hver form har sine egne egenskaper som skiller formene fra hverandre. I denne artikkelen vil vi diskutere forskjellene mellom et kvadrat og et rektangel.

Forståelse av firkant og rektangel

forskjellen mellom firkant og rektangel

Torget

Et kvadrat er en todimensjonal form som har fire sider. Firkantens fire sider har samme lengde og de fire hjørnene er like, noe som er 90 grader.

Derfor blir kvadrater ofte referert til som en firkant eller en 4-sidig polygon fordi de har samme lengde og vinkel.

Rektangel

Et rektangel er en todimensjonal form som har to par parallelle sider. De motsatte sidene av rektangelet er parallelle med hverandre.

Dette sier at motsatte sider av rektangelet er like lange. Et rektangel har fire vinkler, som hver måler omtrent 90 grader.

Forskjell mellom firkant og rektangel

Hovedforskjellen mellom et kvadrat og et rektangel er at et kvadrat har alle de samme sidene, mens et rektangel bare har motsatte sider.

I geometri er det forskjellige typer former som firkant, rektangel, parallellogram, rombe, terning, kjegle og mange flere. Alle disse figurene er kategorisert som todimensjonale eller tredimensjonale former som har flere egenskaper.

Les også: Argumentasjonsavsnitt: Definisjon, egenskaper og eksempler [FULL]

Det er noen forskjeller mellom kvadrat og rektangel som du trenger å vite.

  • Alle sider av et firkant har samme lengde, mens i et rektangel bare de motsatte sidene er like.
  • Diagonaler halverer like store vinkler i kvadrat, mens diagonaler ikke halverer like store vinkler.
forskjellen mellom firkant og rektangel

I firkanten ∠OPQ = ∠OPS er vinkelen til OPQ den samme som vinkelen til OPS, mens i rektanglet ∠OAB ≠ ∠OAD er ikke vinkelen til OAB den samme som vinkelen til OAD.

  • Kvadratdiagonaler er vinkelrett på hverandre når de deles med to (bisektor), mens diagonalene i et rektangel ikke er vinkelrett på hverandre når de deles med to.
forskjellen mellom firkant og rektangel
  • Et firkant har 4 ganger og roterte symmetrier, et rektangel har 2 ganger og roterte symmetrier.
  • Formelen for omkretsen av et kvadrat og rektangel

Omkretsen er summen av alle sidene slik at omkretsen av firkanten og rektangelet er funnet som følger

Omkrets av kvadrat: K = 4s
Rektangelens omkrets: K = 2 (w + l)

Informasjon:

K: Rundt

s: sidetorg

p: lengden på rektangelet

l = bredden på rektangelet

  • Formelen for arealet av en firkant

Areal er et todimensjonalt mål på objektets overflate. Vel, formelen for arealet av et kvadrat og et rektangel oppnås som følger.

Flate av kvadrat: W = s2
Areal av rektangelet: B = B x B

Informasjon:

L: bred

s = siden av torget

p: lengden på rektangelet

l = bredden på rektangelet

Dette er en forklaring på forskjellen mellom et kvadrat og et rektangel. Kan være nyttig!

Siste innlegg