Fullstendig forklaring på elementene i statens dannelse

elementer av dannelsen av staten

Elementene til dannelsen av staten er delt inn i 2, nemlig konstituerende elementer og deklarative elementer. Et konstituerende element er i form av territorium, mennesker ... og mer i denne artikkelen.

Staten er en organisasjon i en region som har den høyeste juridiske makt og blir fulgt av folket.

Staten kan også tolkes som en organisasjon som har bred myndighet til å regulere saker knyttet til samfunnet og har en forpliktelse til å blomstre, beskytte og utdanne nasjonens liv.

Et land eksisterer ikke bare, men det er visse betingelser som må oppfylles for å være verdige til å være en faktisk stat. Disse forholdene er kjent som elementene i statsdannelse.

Saker som påvirker elementene som danner staten

Før du anerkjenner elementene i dannelsen av en stat, er det nødvendig å vite en rekke ting som påvirker dannelsen av et land, inkludert:

 1. Ønsket om å oppnå nasjonal enhet, som inkluderer sosial, økonomisk, politisk, religiøs, kulturell, kommunikasjons- og solidaritetsuniformitet.
 2. Ønsket om å oppnå nasjonal uavhengighet uten dominans og innblanding fra utenlandske nasjoner.
 3. Ønske om uavhengighet, fortreffelighet, individualitet, ekthet eller særpreg.
 4. Ønsket om å skille seg ut blant nasjonene i jakten på ære, innflytelse og prestisje.

Elementer av dannelsen av staten I følge Montevidio-konvensjonen fra 1933

Elementene i dannelsen av en stat kan sies å være den minste delen som må eies i dannelsen av et land.

Disse elementene inngår i Montevidio-konvensjonen 1933, som var resultatet av en konferanse mellom amerikanske land i Montevidio (hovedstaden i Uruguay).

Konvensjonen inneholder artikler som regulerer dannelsen av staten. Artikkel 1 i Montevideo-konvensjonen sier også at stater er en del av den internasjonale verden som må ha følgende betingelser:

 1. Permanent bosatt
 2. Visst territorium
 3. Myndighetene
 4. Evne til å etablere forbindelser med andre land.

Elementer av dannelsen av staten

Generelt er elementene i dannelsen av staten delt inn i 2, nemlig konstituerende elementer og deklarative elementer.

Les også: Primtall, komplett definisjon med 3 eksempler og problemøvelser

1. Konstituerende elementer

Det konstituerende elementet er det viktigste elementet eller et obligatorisk krav som et "kandidatland" må ha for å bli et land.

Hvis et av hovedelementene ikke blir oppfylt, kan en kandidatstat ikke kalles en reell stat. De konstituerende elementene består av 3 elementer, nemlig:

 • Territorium

Som det første essensielle elementet må en 'kandidatstat' ha et territorium eller et maktområde. Territorium er alle steder enten land, sjø eller luft, inkludert ekstraterritorial med visse grenser.

Grensene for territoriet er det som gir klarhet om maktområdet fra ett land til et annet. Grensene til et land kan bestemmes av:

 1. Naturlige grenser, nemlig grenser i form av innsjøer, fjell, elver, sund, hav.
 2. Kunstige grenser, nemlig grenser i form av vegger / gjerder eller veier. Et eksempel på en kunstig grense er den kinesiske muren.
 3. Astronomiske grenser. I motsetning til naturlige og kunstige grenser, er disse astronomiske grensene i form av bredde og lengdegrad.

Eksempler på verdens astronomiske grenser er 6 grader nordlig bredde - 11 grader sørlig bredde og 95 grader - 141 grader østlig lengdegrad.

 • Avtalsgrense, nemlig territoriale grenser i form av konvensjoner eller traktater, for eksempel havrettskonvensjonen.
 • Mennesker / beboere

Etter territorium er et annet obligatorisk element tilstedeværelsen av innbyggere i landet. De aktuelle beboerne kan være borgere, innbyggere, borgere eller ikke-borgere.

For dannelsen av et land er eksistensen av 4 typer innbyggere i landet veldig viktig, og hver har en annen betydning.

I sammenheng med elementene i dannelsen av staten defineres folket som en gruppe mennesker forent av en følelse av likhet som sammen bor / bor i et bestemt område. Videre er folket kategorisert i innbyggere og ikke-innbyggere, så vel som borgere og ikke-borgere.

Innbyggere er alle mennesker som har bosted og bor på territoriet til et land. I mellomtiden blir folk som ikke bor (bare bor midlertidig) på territoriet til et land referert til som ikke-innbyggere. Eksempler på ikke-innbyggere er utenlandske turister og statsgjester.

Les også: Familiekort: måter og krav for å lage en

Videre består befolkningen av borgere og ikke-borgere. Innbyggere er innbyggere som har juridiske bånd til et land. Innbyggere består av innfødte borgere og borgere av utenlandsk herkomst.

På den annen side er en ikke-statsborger noen som ikke har juridiske bånd til landet, og er også kjent som en utenlandsk statsborger (WNA).

 • Suveren regjering

Hovedelementet etter tilgjengeligheten av territorium og mennesker er eksistensen av en suveren regjering. Det som menes med suveren regjering er regjeringen som har den høyeste makten til å sikre, forsvare, regulere og strømlinjeforme full gjennomføring av statlig styring.

Definisjonen av regjering kan deles inn i to typer, nemlig:

 1. Definisjonen av regjering i vid forstand betyr at regjeringen består av alle statlige institusjoner og makter, nemlig lovgivende, utøvende og rettsvesen.
 2. Regjering i snever forstand, noe som betyr at regjeringen bare består av utøvende makt, enten på sentralt eller regionalt nivå.

2. Deklarative elementer

Det deklarative elementet er et tilleggselement, fordi et land kanskje ikke trenger et deklarativt element hvis de konstituerende elementene er oppfylt.

Imidlertid er dette deklarative elementet fortsatt viktig fordi det viser anerkjennelse fra andre land. Ved å anerkjenne et land av et annet land, kan internasjonalt samarbeid opprettes.

Det deklarative elementet består av to typer anerkjennelse, nemlig:

 • De facto anerkjennelse

  Denne anerkjennelsen er meningsfull; dannelsen av en stat anerkjennes ut fra det faktum at en stat har oppfylt kravene.

 • De jure anerkjennelse

  Denne anerkjennelsen er meningsfull; dannelsen av et land er anerkjent i henhold til internasjonal lov.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found