Forståelse og trinn for den vitenskapelige metoden

Det vitenskapelige metodetrinnet

Vitenskapelige metodetrinn er trinn i forskerens arbeid for å løse et eksisterende problem. Kort sagt slik.

I mellomtiden er det ifølge Schaums referansebok blitt forklart at den vitenskapelige metoden er

Scene i rutinearbeidet til aktive forskere som blir ledet av nysgjerrigheten i deres evne til å studere sekvenser og forholdet mellom studerte fenomener.

Fremgangsmåte for den vitenskapelige metoden

Fremgangsmåte for den vitenskapelige metoden

I praksis utføres trinnene i den vitenskapelige metoden på følgende måte:

1. Formuler problemet

Det første trinnet i enhver undersøkelse eller forskning er å bestemme problemet som skal løses. Problemet må være klart definert.

Flere ting som må tas i betraktning når man formulerer et problem, nemlig:

  • Problemet skal uttrykkes som en spørsmålssetning
  • Ordlyden i problemet må være kort, kortfattet, tydelig og lett å forstå.
  • Formuleringen av problemet må være et problem som kan løses.

2. Utvikle et teoretisk rammeverk

Det teoretiske rammeverket er en midlertidig forklaring på symptomet eller problemet og objektet som skal studeres.

En forsker (forsker) må kjenne teoriene om objekter.

Objektteori som skal studeres kan oppnås ved å bruke referanser eller lese kilder, for eksempel bøker, vitenskapelige tidsskrifter, vitenskapelige bulletiner eller tidligere forskningsresultater.

3. Samle data

Forskere trenger data for å verifisere hypotesen. Disse dataene, som er fakta som brukes til å teste hypotesen, må samles inn.

Datainnsamlingsteknikker vil variere avhengig av det valgte problemet og metoden som brukes.

For eksempel bruker et søk en eksperimentell metode, og dataene hentes deretter fra eksperimentelle diagrammer opprettet av forskeren. Ved hjelp av historiske metoder eller normative undersøkelser innhentes data ved å stille spørsmål direkte til respondentene eller bruke spørsmål.

Les også: 17+ fordeler av naturen Republic of Aloe Vera (Complete)

4. Organiser, analyser og gi tolkning

Etter at dataene er samlet inn, samler forskeren dataene for analyse.

Før analysen er fullført, blir dataene ordnet på forhånd for å lette analysen.

Datakompilering kan være i form av tabeller eller kode for dataanalyse. Etter at dataene er analysert, er det nødvendig å gi en tolkning eller tolkning av dataene.

5. Tegn konklusjoner

Funn er mål som skal oppnås i løpet av forskningsprosessen. Konklusjoner må være relatert til hypotesen, hvis hypotesen er sant for å bli akseptert eller avvist.

Hvis forskningsresultatene som oppnås, vil gjelde generelt eller bare for visse forhold. I tillegg forslag til hva man skal tegne og forskningsresultater. Så mange beskrivelser av stadiene i den vitenskapelige metoden.

Henvisning

  • Step of Scientific Methods - Science Buddies
  • Vitenskapelig metode - Wikipedia
  • 6 trinn med vitenskapelig metode
Denne artikkelen er et bidragspost. Innholdet i artikkelen er helt ansvarlig for bidragsyteren.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found