Definisjon av kjemiske løsninger og deres typer og komponenter

kjemisk løsning er

En kjemisk løsning er en homogen blanding som består av to eller flere stoffer. I vårt miljø er de fleste av reaksjonene som skjer i form av vandige oppløsninger (vannløsningsmiddel).

Og det er ubestridelig at det faktisk også finnes løsninger som er i form av gass eller fast stoff.

For eksempel er en løsning i form av en gass den frie luften vi puster inn. Fri luft består av en blanding av forskjellige gasser som nitrogengass (N2) og oksygengass (O2). Mens et eksempel på en solid løsning er messing som er resultatet av en kombinasjon av kobber og sink.

Når løsningsmidlet som er brukt er i vann, kalles det vandig løsning (vandig). I mellomtiden, hvis det anvendte løsningsmidlet er annet enn vann, kalles det en ikke-vandig løsning.

Løsningskomponenter

Komponentene i en kjemisk løsning er løsningsmidlet (løsemiddel) og oppløste stoffer (løsemiddel). For eksempel er sukkeroppløsning, vann i sukkeroppløsningsmiddel et løsningsmiddel, mens sukker er et oppløst stoff.

Vel, husk at i løsning kan vi ikke lenger skille mellom løsemiddel og løsemiddelpartikler.

Løsningsmidlet er komponenten av løsningen med en større mengde. I mellomtiden har løsemidlet en mindre mengde.

Eksempel på en løsning: en blanding av alkohol og vann, en løsning av NaCl og en løsning av sukker.

kjemisk løsning er

Typer løsninger

Type løsning basert på løsemiddelformen

Det er tre typer løsninger som er differensiert ut fra nødvendighetsformen, nemlig:

 1. Flytende løsning

  En løsning der løsemidlet er en væske. Eksempel: Saltløsning, sukkeroppløsning.

 2. Solid løsning

  Løsninger der løsningsmidlet er fast. Eksempel: 22 karat gull som består av en blanding av gull og sølv.

 3. Gassløsning

  En løsning med løsemiddel som er gassformig. Eksempel: Den frie luften vi puster inn i miljøet består av oksygen og nitrogen.

Type løsning basert på løsemiddelformen

Les også: Løsning og løselighet: Definisjon, egenskaper, typer og faktorer

Det er to typer løsninger som er differensiert basert på formen av løsemidlet, for eksempel:

 1. Konsentrert løsning

  En løsning hvis oppløste sammensetning (løsemiddel) mer enn løsningsmidlet (løsemiddel).

 2. Fortynn løsning

  En løsning hvis oppløste sammensetning (løsemiddel) mindre enn løsningsmidlet (løsemiddel).

Type løsning basert på løsningsmiddel og oppløste faser

Det er 9 typer løsninger basert på løsningsmiddel og oppløste faser.

 • Gassløsning i gass. Eksempel = luft
 • Oppløs gass i væske. Eksempel = kullsyreholdig vann
 • Gassformig løsning i faste stoffer. Eksempel = Hydrogen i platina
 • Flytende løsning i gass. Eksempel = vanndamp i luften
 • Væske i væske. Eksempel = Alkohol i vann
 • Flytende løsning i faste stoffer. Eksempel = Vann i frukt
 • Fast løsning i gass. Eksempel = Lukt eller lukt
 • Fast løsning i væske. Eksempel = Sukkeroppløsning
 • Fast løsning i faste stoffer Eksempel = Stål eller en blanding av jern og karbon

Type løsning basert på elektrisk ledningsevne

 1. Elektrolyttløsning

  En elektrolyttløsning er en type løsning som kan lede strøm. Eksempel: HCl-løsning, H2SO4-løsning, eddiksyre-løsning, NaCl-løsning og andre.

 2. Ikke-elektrolyttløsning

  Ikke-elektrolyttløsninger er en type løsning som ikke kan lede strøm. Eksempel: Sukkeroppløsning, alkoholoppløsning, ureaoppløsning og andre.

Type løsning Basert på metningsnivået

Løsningen er delt inn i tre basert på dens metningsnivå, nemlig mettet løsning, umettet løsning og høyt mettet løsning.

En mettet løsning er en løsning som har kapasitet til å oppløse for mye substans i den.

Deretter er en umettet løsning en løsning hvis partikler ikke reagerer helt med reagenset, og en svært mettet løsning er en løsning som ikke lenger kan oppløse oppløsningen og forårsake et bunnfall.

Dermed en forklaring på betydningen av kjemiske løsninger og deres typer. Kan være nyttig!

Siste innlegg