Formelen for å reise rundt en drage og dens eksempler og diskusjon

kiteomkretsformel

Formelen for dragerens omkrets er a + b + c + d hvor a, b, c og d er de respektive sidelengdene til drageren.

En dragebygging er en todimensjonal flat form som har to par like sider og i forskjellige vinkler til hverandre.

Vel, husk at disse to sideparene har samme lengde og ikke er parallelle. Kan sees på følgende bilde.

Formel for drageomkrets

Bildet over viser en drageform med siden ABCD som har to par like lange mellom AB = AD og BC = CD.

I tillegg danner drageformen to skjærende diagonaler, nemlig AC- og BD-diagonaler.

Så, hva er forskjellen mellom å bygge en drage og andre former? Selvfølgelig ved å se på formens natur eller egenskapene til selve formen.

Kite Build's Nature

Byggegenskapene til kiten er som følger:

  • Har to par like og ikke-parallelle sider
  • Har to like vinkler. Slik som vinkel ABC = ADC vinkel
  • Har to diagonaler vinkelrett på hverandre. Diagonalen til AC er vinkelrett på diagonalen til BD
  • Har en symmetrisk akse, linjen som sammenfaller med AC-linjen.

Drageformler

De to formlene som vil bli diskutert her er kiteomkretsformelen og kiteområdeformelen.

Formel for drageomkrets

Fra bildet ovenfor kan vi beskrive formelen for omkretsen.

Formel for drageomkrets

For eksempel side AB = AD = a, deretter side BC = CD = b. så blir omkretsen dragen

K = AB + BC CD + DA

= a + b + b + a

= 2a + 2b

= 2 (a + b)

Informasjon:

K = Rundt kitebygningen.

a og b = sidene til drageren.

Kite Area Formula

Formel for drageomkrets

Basert på bildet over er det kjent at diagonalene til AC og BD er d1 og d2, slik at området til drageformen er angitt som følger.

L = ½ x første diagonal x andre diagonal

L = ½ x AC x BD

L = ½ x d1 x d2

Informasjon :

Les også: Neolittisk alder: beskrivelser, kjennetegn, verktøy og arv

L = Dragenes område

d1 og d2 = diagonaler av drageformen

Eksempel på å bygge en drage

1. Dragen har en diagonalstørrelse på 10 cm og 15 cm. Bestem området til dragen.

Er kjent :

d1 = 10 cm

d2 = 15 cm

Spurt: L =?

Svar:

Arealet til drageformatet

Areal = ½ x d1 x d2

= ½ x 10 x 15

= 75 cm2

Så, området til drageren er 75 cm2

2. Beregn arealet og omkretsen til dragen nedenfor!

Er kjent :

d1 = 24 cm

d2 = 40 cm

a = 13 cm

b = 37 cm

Spurt: L og K?

Svar:

Gå rundt og bygg drager

K = 2 (a + b)

= 2 (13 + 37)

= 2 (50)

= 100 cm

Området til dragen

L = ½ x d1 x d2

= ½ x 24 x 40

= 12 x 40

= 480 cm2

Dermed en forklaring på formelen for en drages omkrets og areal og et eksempel på dens problem. Kan være nyttig!

Siste innlegg