Forslag: Definisjon, egenskaper og hvordan du gjør det

forståelse av forslaget

definisjonen av et forslag er en skriftlig plan som inneholder en plan for aktiviteter som er beskrevet systematisk og i detalj.

Forslag brukes vanligvis til å sende inn midler relatert til en aktivitet til en sponsor og håper å finansiere aktiviteten.

Definisjonen av et forslag er ikke bare det, men har også en bredere betydning. Derfor, for mer informasjon, vil artikkelen diskutere betydningen av et forslag, også relatert til dets egenskaper og hvordan du kan lage et forslag.

Definisjon av Proposal

Et forslag er en skriftlig plan som inneholder en aktivitetsplan som beskrives systematisk og i detalj. Forslaget blir en retningslinje for å gjennomføre aktiviteter som planlagt.

Ordforslaget er etymologisk hentet fra det engelske språket, nemlig fra ordet foreslå som betyr innlevering eller søknad.

Partene som gir forslag, tilbyr vanligvis ideer, ideer eller planer til andre parter, slik at det foreslåtte forslaget får støtte, det være seg støtte i form av tillatelse, godkjenning eller finansiering.

Forstå forslaget ifølge eksperter

Basert på meninger fra eksperter er definisjonen av forslaget som følger.

 • I følge KBBI

  forslag er en plan som er satt opp i form av en arbeidsplan.

 • I følge Hasnun Anwar

  Forslag er planer utarbeidet for å utføre visse aktiviteter.

 • I følge Jay

  Et forslag er et verktøy for å administrere en aktivitet slik at arbeidsledelse fungerer effektivt.

 • I følge Keraf

  Et forslag er et forslag eller en forespørsel til en person eller et byrå om å gjøre eller gjøre en jobb

 • I følge Rieefky

  Forslag er en form for aktivitetsdesign som er laget i formell og standard form.

 • I følge Hadi

  Forslag er et strukturert forslag til dagsorden for forretningssamarbeid mellom institusjoner, selskaper, foreslåtte aktiviteter til problemløsning.

Forslagets egenskaper

Forslaget har flere kjennetegn:

 1. Det fremsettes forslag med sikte på å oppsummere aktivitetene som skal gjennomføres
 2. Forslaget blir den første meldingen om en aktivitet eller hendelse
 3. Forslaget inneholder aktivitetsmål, bakgrunn, aktivitetstid og aktivitetsplan.
 4. Kompilert på et ark med aktivitetsplanen som er bundet og sendt til partiet som vil gi støtte.
 5. Forslag utarbeides ut fra målene som er tilpasset arrangementets bakgrunn
 6. Forslaget inneholder tidsplanen for hendelser eller aktiviteter sendt til giveren
 7. Det er partier som sender inn.
Les også: Globalisering - Definisjon, egenskaper og eksempler [FULL]

Et av kjennetegnene ved et forslag er at det er partier som sender inn søknader.

Dette partiet er partiet som foreslår en aktivitetsplan. Når det gjelder egenskapene til andre forslag som:

1. Det er partier som er enige

Partiet som godkjenner og gir støtte til arrangementet som holdes av parten som sender inn forespørselen

2. Har overbevisningskraft

Forslag har som mål å overbevise andre om å gjøre noe de vil ha på nåværende eller fremtidig tid.

3. Utarbeidet før arbeidsplanen

Forslag utarbeides før det foreligger en overordnet arbeidsplan, og håper at mottakeren vet en oversikt over aktivitetene som skal utføres.

4. Næringslivets natur

Forslaget har forretningsmessig karakter fordi det tar sikte på å etablere samarbeid og avtaler om en aktivitet.

5. Ha klare mål og mål

Forslaget må ha klare mål og mål slik at forslaget kan aksepteres og godkjennes av parten som mottar det.

Hvordan lage et forslag

Det er flere ting som må vurderes ved å lage et forslag:

 1. Parten som utarbeider forslaget, bør utnevne noen som forstår utarbeidelsen av forslaget og også er relatert til aktivitetene som holdes.
 2. Forbered et forslag ved å utarbeide eksisterende informasjon i form av informasjon og ideer om enighet fra hele komiteen
 3. Utarbeide et utkast til forslag på en systematisk, attraktiv og detaljert måte
 4. Forslag gjennom godkjenning av diskusjonsforum for evaluering og revisjon
 5. Det raffinerte forslaget blir deretter brukt tilsvarende.
 6. Forslag blir gjengitt og gitt til de tiltenkte partene, både interne og eksterne

Forslagselementer

Ved å lage et forslag er det elementer som må vurderes for at forslaget skal bli godkjent.

Følgende er noen av elementene som er involvert i forslaget:

 • Tid og sted for gjennomføring

  Forslaget må presentere tidspunkt og sted hvor arrangementet vil bli avholdt på en klar og presis måte.

 • Aktivitetsmål

  Målet med en aktivitet er objektet som en aktivitet utføres for.

 • Komiteoppsett

  Komiteens sammensetning er utførende av den foreslåtte aktiviteten.

 • Rute

  Programstrukturen er ordnet på en klar og systematisk måte slik at den er lett å forstå. Tidsplanen inneholder tid, aktiviteter, sted og ansvarlig person.

 • Utkast til budsjett

  Utgiftsanslag som vil bli brukt i aktivitetene foreslått av implementøren.

 • Lukking

  Avslutning er avslutningsordet i det innsendte forslaget som vanligvis inneholder forventningene til aktivitetene som er utført og en takk.

 • Ratifisering

  Ratifiseringsseksjonen inneholder dato for ratifikasjon, byrået som gjennomfører aktivitetene og ratifiseringen kombinert med forrige underkapittel.

Les også: 10 siste og mest populære [LEGAL] gratis nedlastingssider for film

Ved å lage et forslag må det ha en systematisk og detaljert struktur. Så, hva er strukturene involvert i utarbeidelsen av forslagene? La oss se på følgende forklaring.

Forslagsstruktur

Forslagets struktur inneholder følgende seksjoner.

1. Forslagets tittel

Forslagets tittel gir en oversikt over aktivitetene som skal utføres. Forslagets tittel ligger på forsiden foran bakgrunnen.

2. Bakgrunn

Bakgrunnen inneholder ting som utgjør aktivitetene som skal utføres.

3. Navn på aktivitet

Navnet på aktiviteten er navnet på den foreslåtte aktiviteten. Presentert på en attraktiv måte for publisering

4. Tema for aktiviteter

Temaet for aktiviteten er temaet for gjennomføringen av den foreslåtte aktiviteten. Er materialet hevet i gjennomføringen av disse aktivitetene.

5. Aktivitetsmål

Aktivitetsmål er ting som skal oppnås fra gjennomføringen av den foreslåtte aktiviteten.

6. Grunnlag av aktiviteter

Grunnlaget for aktiviteten er grunnlaget for gjennomføringen av den foreslåtte aktiviteten.

7. Typer aktiviteter / hendelsesaktiviteter

Hvilke typer aktiviteter som skal utføres, er skrevet i forslaget slik at parten som mottar forslaget forstår oversikten over aktivitetene som utføres.

8. Fremme betyr

Kampanjefasiliteter inneholder fordelene sponsoren får, inkludert hvor stor sponsoren vil bestemme størrelsen på sponsorens logo eller antall bannere og antall salgsfremmende verktøy for aktiviteten.

9. Budsjettestimering

Budsjettestimering er den totale tildelingsmengden av midlene som skal brukes.

10. Avslutning

Avslutningen er en forespørsel om takk samt en unnskyldning til byrået.

11. Komiteens sammensetning

Alt ledelsens engasjement i å gjennomføre de foreslåtte aktivitetene.

Dette er en forklaring på definisjonen av et forslag, dets egenskaper og hvordan du kan lage et forslag. Kan være nyttig!

Siste innlegg