Sekskantkonsept: Areal-, omkrets- og eksempelproblemer

sekskanten er

En sekskant er en form som har 6 sider og 6 vinkler. Formelen for areal kan bestemmes ved hjelp av formelen L = 2,598. S2 og omkrets med 6 ganger sidelengde.


Begrepet sekskanter vil være gjenstand for det vi skal diskutere i denne artikkelen. Senere vil du lære om formelen for areal, omkrets og eksempler på problemer som kan hjelpe deg med å forstå mer. Derfor, lytt nøye!

Sekskant er en form som har 6 sider og 6 vinkler. Den indre vinkelen på sekskanten er 120o og har 6 linjer og 6 rotasjonssymmetrier.

sekskanten er

Egenskaper - Egenskaper til sekskanter er…

Det er mange egenskaper til sekskanter, men sekskanter er delt inn i tre hovedkilder, nemlig:

  • For det første har sekskanten 6 hjørner og 6 like sider
  • For det andre har sekskanten 6 like vinkler og 9 diagonale linjer
  • For det tredje har sekskanten 6 rotasjons- og 6 foldesymmetrier

Hexagon Area Formula

Område av sekskanten:

L = 2,598. S2

Sekskantens omkrets:

K = 6 x S

Den flate sekskanten er delt inn i to typer, nemlig vanlige sekskanter og uregelmessige sekskanter.

En vanlig sekskant er en sekskant med seks like sider og seks like vinkler.

sekskanten er

Bilde; Vanlige sekskanter (form A) og uregelmessige sekskanter (form B).

I mellomtiden er en uregelmessig sekskant en sekskant med minst to sider som ikke er like lange som den andre siden, så vinklene er ikke like store.

En annen forskjell er at vanlige sekskanter er lettere å beregne enn uregelmessige sekskanter. Derfor vil vi diskutere vanlige sekskanter.

Vanlige sekskanter

Som forklart ovenfor angående vanlige sekskanter, har en vanlig sekskant 6 like sider og 6 like vinkler.

Les også: Forskjeller i serier og parallelle kretser og eksempler

Følgende er forklaringen i form av et bilde:

sekskanten er

Se på bildet over. Vi kan se at formen på en vanlig sekskant består av 6 ensidige trekanter.

Dette kan bevises hvis vi deler den sentrale vinkelen som er 360o i 6 like vinkler, så får vi tallet 60o.

Videre kan vi sørge for at sidene som danner 60o vinkelen er like lange, slik at de to andre vinklene som dannes også er 60o.

Det er det som gjør trekanten til en ligesidig trekant som har samme sidelengde, som er en lengdeenhet.

Formelen for området til en vanlig sekskant

Etter å ha forstått formen og opprinnelsen til den vanlige sekskanten, vil vi nå diskutere formelen for å finne området til en vanlig sekskant. Formelen for arealet til en vanlig sekskant er avledet fra det totale arealet av en liksidig trekant med sidelengde en lengdeenhet som nedenfor:

L = 6 x areal av en ligesidig trekant

= 6 (½×en×en× sin 60o)

= 6 (½×a2×½3)

Eksempler på sekskantproblemer

Oppgave 1

Det er en sekskant som har sidelengde = 12 cm. finne og beregne arealet på sekskanten!

Bosetting:

Er kjent : S = 12 cm

Spurt: areal =…?

Svar:

L = 2,598. S2

L = 2598 x 12 x 12

L = 374,112 cm2

Så, arealet av sekskanten er = 374,112 cm2

Oppgave 2

Det er en sekskant som har sidelengde = 21 cm. finne og beregne arealet på sekskanten!

Bosetting:

Er kjent : S = 21 cm

Spurt: areal =…?

Svar:

L = 2,598. S2

L = 2598 x 21 x 21

L = 1.145.718 cm2

Så, arealet av sekskanten er = 1.145.718 cm2

Oppgave 3

Hvis du finner en sekskant som har en sidelengde på 50 cm, så prøv å beregne hva sekskantens omkrets er!

Les også: 37 truede dyr (komplett + bilder)

Bosetting:

Er kjent S = 50 cm

Da er omkretsen:

K = 6 x S

= 6 x 50

= 300 cm

Så det kan bestemmes om omkretsen av sekskanten er 300 cm.

Oppgave 4

Finn sidelengdene til en vanlig sekskant med et område på 100 cm2!

Svar:

Etter å ha diskutert mye om sekskantformer. Videre, som vi vet at alle former må ha form av en pyramide eller et prisme. Vel, så skal vi diskutere sekskantprismet.

Hexagon Prism

En vanlig sekskantprisme er en prismeform som har en base og et lokk i form av en vanlig sekskant.

Formen på det vanlige sekskantprismet og formelen for å beregne volumet er som følger:

et sekskantprisme er

Med V = prismenes volum og t = prismen, eller generelt kan vi si at prismenes volum er arealet av basen multiplisert med prismehøyden.

I mellomtiden er overflaten til et sekskantprisme summen av alle sider av et vanlig sekskantprisme. Les også Pythagoras.

Femte sekskanter

I motsetning til et prisme er en sekskantpyramide en form med en base i form av en sekskant, og toppunktet er et toppunkt eller lik en pyramide med en vanlig sekskantbase.

Følgende er form og volum og overflateareal:

sekskantpyramide er

hvor V = volumet av pyramiden, s = vertikal side og t = pyramidens høyde, eller generelt kan vi si at volumet av pyramiden multipliseres med arealet av basen og høyden på pyramiden.

I mellomtiden er overflatearealet til en sekskantpyramide arealet av basen pluss seks ganger arealet av den vertikale trekanten som er oppført ovenfor.

Eksempler på prisme og sekskant femte problemer

Finn volumet av prismen og pyramiden til en vanlig sekskant hvis sidelengde er 2 cm og høyden er 3 cm!

Svar:

Det er forklaringen på Six Segiac og eksemplet på problemet. Kan være nyttig.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found