Proteinsyntese - definisjon, stadier og fordeler

proteinsyntese prosess

Prosessen med proteinsyntese er en prosess for å konvertere lineære aminosyrer til proteiner i kroppen. Denne prosessen består av transkripsjon, oversettelse og folding av proteiner.

Proteinsyntese er lettere kjent som prosessen med fordøyelse av mat. Hver levende ting trenger mat for å overleve, som deretter blir fordøyd i fordøyelsessystemet som vil bli bearbeidet til energi i kroppen.

Proteinsyntese prosess

Proteiner er komplekse organiske forbindelser med høy molekylvekt som er polymerer av aminosyremonomerer som er bundet til hverandre (animosyrekjeder) ved peptidbindinger. Proteinmolekyler inneholder karbon, hydrogen, oksygen, nitrogen og noen ganger svovel og fosfor.

Protein har en veldig viktig rolle fordi dette proteinet er grunnlaget for en bygning i menneskekroppen. Imidlertid må disse proteinene dannes, og dannelsen eller syntesen av proteiner skjer ved å involvere mange "partier", inkludert DNA og RNA.

Prosessen med proteinsyntese er en prosess for å konvertere lineære aminosyrer til proteiner i kroppen. Her er rollene til DNA og RNA viktige fordi de er involvert i prosessen med proteinsyntese.

DNA-molekylet er kilden til kodingen for at nukleinsyrer blir aminosyrene som utgjør proteiner - ikke direkte involvert i prosessen. Mens RNA-molekyler er resultatet av transkripsjon av DNA-molekyler i en celle. Dette RNA-molekylet blir deretter oversatt til aminosyrer som en byggestein for proteiner.

Tre viktige aspekter i proteinsynteseprosessen, nemlig stedet der proteinsyntese foregår i celler; mekanismen for overføring av informasjon eller resultatet av transformasjon fra DNA til stedet for proteinsyntese; og mekanismen til aminosyrene som utgjør proteinene i en celle for å skille seg for å danne spesifikke proteiner.

Proteinsyntese prosessen foregår i ribosomet, en av de små og tette organellene i cellen (også kjernen) ved å produsere ikke-spesifikke eller passende proteiner fra mRNA som er oversatt. Selve ribosomet har en diameter på ca. 20 nm og består av 65% ribosomalt RNA (rRNA) og 35% ribosomalt protein (kalt Ribonukleoprotein eller RNP).

Les også: Hvordan skrive bokanmeldelser og eksempler (skjønnlitteratur og sakprosa-bøker)

Proteinsyntese prosess

I utgangspunktet er celler som genetisk informasjon (gener) som finnes i DNA for å lage proteiner. Proteinsyntese prosessen er delt inn i tre trinn, nemlig transkripsjon, translasjon og proteinfolding.

1. Transkripsjon

Transkripsjon er prosessen med å danne RNA fra et av DNA-malbåndene (DNA sense). På dette stadiet vil den produsere 3 typer RNA, nemlig mRNA, tRNA og rRNA.

Transkripsjonsprosess for proteinsyntese

Prosessen med proteinsyntese foregår i cytoplasmaet, og begynner med prosessen med å åpne dobbeltkjedene som eies av DNA ved hjelp av RNA-polymeraseenzymet. På dette stadiet er det en enkelt kjede som fungerer som sansekjede, mens en annen kjede som stammer fra DNA-paret kalles antisense-kjeden.

Selve transkripsjonsstadiet er delt inn i 3, nemlig innlednings-, forlengelses- og avslutningsstadier.

  • Innvielse

RNA-polymerase binder seg til DNA-tråder, kalt promotere, som finnes nær begynnelsen av et gen. Hvert gen har sin egen promoter. Når den er bundet, skiller RNA-polymerase de doble strengene av DNA, og gir en mal eller mal for de enkelte strengene som er klare for transkripsjon.

  • Forlengelse

En DNA-streng, formstrengen, fungerer som en mal for bruk av RNA-polymeraseenzymet. Mens "leser" denne formen, danner RNA-polymerasen RNA-molekylet ut av nukleotidet, og skaper en kjede som vokser fra 5 "til 3". Transkripsjons-RNA bærer den samme informasjonen fra ikke-mal (kodende) DNA-tråder.

  • Avslutning

Denne sekvensen signaliserer at RNA-transkripsjon er fullført. Etter transkribering frigjør RNA-polymerase transkripsjonen av RNA.

2. Oversettelse

Translasjon er prosessen med nukleotidsekvenser i mRNA som oversettes til aminosyresekvenser fra polypeptidkjeden. Under denne prosessen "leser" cellen informasjonen på messenger RNA (mRNA) og bruker den til å lage et protein.

Det er 20 typer aminosyrer som trengs for å danne proteiner avledet fra oversettelsen av mRNA-kodonet. I mRNA er instruksjonene for å lage polypeptider RNA-nukleotider (adenin, uracil, cytosin, guanin) kalt kodoner. Da vil det produsere en mer spesifikk polypeptidkjede.

Proteinsyntese oversettelsesprosess

Selve oversettelsesprosessen er delt inn i 3 trinn, nemlig:

  • Innledende scene eller innvielse
Les også: 15+ effekter av jordens rotasjon og deres årsaker og forklaringer

På dette stadiet samles ribosomet rundt mRNA som skal leses, og det første tRNA som bærer aminosyren metionin (som samsvarer med startkodonet, AUG). Denne delen er nødvendig for at oversettelsesfasen kan begynne.

  • Forlengelse eller utvidelse av kjeden

Dette er stadiet der aminosyrekjeden utvides. Her leses mRNA en kodon om gangen, og aminosyren som tilsvarer kodonet tilsettes proteinkjeden. Under forlengelse beveger tRNA seg forbi A-, P- og E-stedene til ribosomet. Denne prosessen gjentas igjen og igjen når nye kodoner leses og nye aminosyrer tilsettes kjeden.

  • Avslutning

Dette er stadiet der polypeptidkjeden frigjøres. Denne prosessen begynner når et stoppkodon (UAG, UAA eller UGA) kommer inn i ribosomet, som skiller polypeptidkjeden fra tRNA og forlater ribosomet.

3. Protei brettern

Den nysyntetiserte polypeptidkjeden fungerer ikke før den gjennomgår visse strukturelle modifikasjoner, slik som tilsetning av halekarhydrater (glykosylering), lipider, protesegrupper, etc. For å være funksjonell, gjøres det ved post-translationell modifisering og proteinfolding.

Proteinfolding er delt inn i fire nivåer, nemlig primærnivået (lineære polypeptidkjeder); mellomnivå (α-helix og β-plissert ark); tertiært nivå (fibrøs og sirkulær form); og kvartært nivå (proteinkompleks med to eller flere underenheter.

Fordeler med proteinsyntese

Celler syntetiserer protein i hele kroppen. Disse proteinene er:

  • Strukturelt protein, er tilstedeværelsen av et protein som danner cellestrukturer, organellmembraner, plasmamembranproteiner, mikrotubuli, mikrofilamenter, sentrioler og mange flere.
  • Hemmelige proteiner fra celler som antistoffer og hormoner.

Ulike celler har forskjellige proteiner som bestemmer de fysiske og kjemiske egenskapene til celler og skiller en celle fra en annen. For eksempel inneholder mange muskelceller aktin og myosin i fravær av nerveceller.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found