Fine Arts Are: Definisjon, typer og eksempler

kunst er

Seni visual er en gren av kunst hvis verk kan sees visuelt av øyet og kan berøres for hånd.

I livet kan ikke mennesker skilles fra det som kalles kunst, spesielt kunst.

Saker relatert til skjønnhet og estetikk er kunst, derfor eksisterer kunst fra gammel tid fortsatt i dag.

Så hva er egentlig kunst og hva er meningen med kunst? Sett fra begrepet er det veldig bredt, selv mange eksperter gir uttrykk for sine meninger om kunst.

Definisjon av kunst

Kunst er en gren av kunsten hvis verk kan sees visuelt av øyet og kan berøres for hånd.

I form av kunst som kjennetegner denne grenen av kunst, er det ikke som lyd som musikk eller kroppsbevegelseskunst som dans. Kunst, for eksempel maleri, skulptur, håndverk og mye mer.

Eksperter gir uttrykk for sine meninger om betydningen av kunst. Flere kunsteksperter i verden forklarer definisjonen av kunst som følger.

1. Haukin

Han er en veldig kjent kunstekspert i verden. I følge ham er kunst en del av uttrykket til den menneskelige sjelen som blir forestilt og helles i et objekt.

Kunst er kunst som kan stilles ut eller fremføres foran mange mennesker.

2. Kumala Devi Chattopadhayaya

Kunst er et overløp av uttrykk formidlet fra kunstnere til sine kjennere. Kunst kan være en bro eller en lenke for å få publikum til å forstå hva kunstneren prøver å formidle

Les også: Pantun: Typing, Typer og eksempler [Komplett]

3. La Mery

La Mery hevder at visuell kunst er visjon utført symbolsk med en høyere og vakrere form.

I følge La Mery må kunst understreke skjønnhetselementet

4. Coorig Hartong

Kunst er en måte å uttrykke seg selv og følelser slik at andre mennesker kan ha glede av dem.

I følge Coorig Hartong inneholder kunst en skjønnhetsmelding som formidles til publikum

5. Sussane K Langer

Han er en filosof fra USA. I følge Sussane K Langer er forestillingen om kunst en form for menneskelig arbeid som har skjønnhet og kan nytes av andre.

kunst er

Typer av kunst og eksempler

Kunst kan deles inn i tre typer. Disse tre typene skiller seg ut fra form eller dimensjon, tid eller masse og funksjon.

1. Kunst basert på dimensjoner

Denne fine kunsten er basert på dimensjoner eller størrelser som lengde, bredde og høyde. Det er to typer kunst basert på dens dimensjoner, nemlig todimensjonal og tredimensjonal kunst

  • To-dimensjonal kunst er et kunstverk som har to dimensjoner bestående av lengde og bredde. Denne fine kunsten kan bare sees fra forsiden, for eksempel som maleri, batikkunst og illustrasjonskunst.
  • Tredimensjonal kunst er et kunstverk som har tre størrelser som består av lengde, bredde og høyde og volum. For eksempel skulptur, bonsai og keramikk

Kunst basert på tid eller tid

Det er 3 typer kunst når det gjelder masse, nemlig

  • Tradisjonell kunst

Denne fine kunsten har eksistert i eldgamle tider og er statisk og arvelig, for eksempel batikklut, dukker, keris og mange flere.

  • Moderne kunst
Les også: Prosedyretekststruktur - Fullstendig definisjon, regler og eksempler

Moderne kunst er en tradisjonell kunst som har endret seg med visse regler og mønstre. Eksempler som malerier, skulpturer og håndverk

  • Seni samtidsopptredener

Disse kunstverkene oppstår som et resultat av endringer i trender eller nåværende forhold eller er moderne.

Kunst basert på funksjonen

Disse to typer kunst inkluderer ren kunst og anvendt kunst.

  • Seni rene utseende

Ren kunst er et kunstverk som bare prioriterer estetisk verdi og skjønnhet, det er ikke nødvendig å bruke det. Eksempler som skulpturer, malerier, utskjæringer og andre.

  • Anvendt kunst

Anvendte kunstverk er laget med det formål å bli brukt eller brukt, for eksempel som keramikk, plakater, tradisjonelle våpen og andre.

Vel, det er forklaringen på forestillingen om kunst, komplett med kunsttypene og dens eksempler. Kan være nyttig!

Siste innlegg