40+ eksempler på effektive og ineffektive setninger (FULL)

eksempler på effektive setninger

Et eksempel på en effektiv setning er "Både nye studenter og gamle studenter er underlagt de samme reglene", og det er 40+ andre eksempler på setninger i denne artikkelen.


Effektiv setning er en setning som er strukturert i samsvar med gjeldende skriveregler og tar hensyn til plassering av skilletegn og valg av ord som ikke har tvetydige eller kompliserte formål.

Effektive setninger er inkludert i gode setninger fordi leserne tydelig kan forstå hva skribenten tenker eller føler uten å forårsake misforståelse.

Klarheten i informasjon er referansen for en effektiv setning. I tillegg avgjør ordvalg også hvilke setninger som kan klassifiseres som effektive setninger. Effektive setninger bruker ikke unødvendige ord for ikke å forårsake misforståelser.

Kjennetegn ved effektiv setning

Setninger klassifisert som effektive setninger har spesielle egenskaper, nemlig:

 • Bruk riktig diksjon eller ordvalg.
 • Har hovedelementene i en setning (emne og predikat).
 • Bruke skrivekonvensjoner i henhold til EYD eller forbedret stavemåte.
 • Understreker setningens hovedidee.
 • Ikke bruk overflødige ord.
 • Ha en jevn form for språk.
 • Bruke variasjoner i setningsstruktur.
 • Har paralleller mellom språkets struktur og forfatterens logiske og systematiske ideer.
 • Kohern i naturen.
 • Har parallelle setninger.
eksempler på effektive setninger

Vilkår for effektiv setning

Setningssammensetningen må oppfylle seks betingelser Enhet, Besparelser, Parallell, Logikk, Samhold og Nøyaktighet slik at setningen kan klassifiseres som en effektiv setning.

1. Enhet

Informasjonen formidlet av en setning må oppfylle de komplette skriveelementene slik at en solid setning dannes mellom hverandre. Kravene til enhet har aspekter som inkluderer:

1. Ha et klart emne og predikat.

I går dro Shopia til kjøpesenteret. (Ikke sant)

I går var Shopia på kjøpesenteret. (Feil)

2. Har ikke noe dobbeltfag.

Når du maler veggen, blir Agung assistert av Raihan. (Ikke sant)

Maleriet av veggen, Agung, ble assistert av Raihan. (Feil)

3. Har ikke intracalimat-sammenheng i en enkelt setning.

I går savnet han timen. Derfor samlet han ikke oppdrag. (Ikke sant)

I går gikk han ikke på timen så han samlet ikke oppgaver. (Feil)

4. Predikatet går ikke foran ordet "yang".

Rendi ble født i 1999. (Ikke sant)

Rendi som ble født i 1999. (Feil)

2. Besparelser

Kravet om nøysomhet med en effektiv setning betyr at setningen ikke må bruke sløsing med ord eller ord som gjentas.

Setningen må imidlertid fullt ut representere intensjonen slik at forfatterens ideer kan formidles av leseren.

Møtet deltok av flere medlemmer. (Ikke sant)

På møtet deltok bare noen få av de mange medlemmene. (Feil)

3. Parallell

Setninger som har mer enn ett påføring på predikatet, må ha riktig type påføring mellom hverandre.

En student må studere og øve. (Ikke sant)

En student må studere og øve. (Feil)

4. Logikk

Ordene i en setning må ha en logisk betydning slik at forfatterens ideer kan aksepteres av lesernes begrunnelse.

For ikke å ta for lang tid. (Ikke sant)

For ikke å ta mye tid. (feil)

5. Integritet

Ordnede setninger har ord som er relatert til hverandre. Kombinasjonen av setninger gjør at leseren ikke feiltolker informasjonen fra forfatteren.

Syihab kjøpte to brød til sin yngre bror. (Ikke sant)

Syihab kjøpte to av brødrene til sine yngre søsken. (Feil)

6. Nøyaktighet

En forfatter må ta hensyn til å velge de riktige ordene for å formidle sine ideer til andre.

Rani glemmer vedkommendes navn. (Ikke sant)

Rani glemte vedkommendes navn. (Feil)

Eksempler på effektive og ineffektive setninger

Følgende er eksempler på effektive og ineffektive setninger

 • Diana er det peneste barnet i familien sin (effektiv setning)
  • Diana er det vakreste barnet i familien hennes (setningen er ineffektiv)

 • Maur er seksbente insekter. (effektiv setning)
  • Maur er seksbente insekter. (ineffektiv setning)

 • Nezha studerer til eksamen. (effektiv setning)
  • Nezha studerte for eksamens skyld. (ineffektiv setning)

 • Seremonien ble deltatt av alle studenter. (effektiv setning)
  • Seremonien ble deltatt av alle studenter. (ineffektiv setning)

 • Karang ijo landsbyboere hjelper hverandre med å takle katastrofer. (effektiv setning)
  • Karang ijo landsbyboere hjelper hverandre med å takle katastrofer. (ineffektiv setning)

 • Barn må være forsiktige når de krysser elven. (effektiv setning)
  • Barn må være forsiktige når de krysser elva. (ineffektiv setning)

 • Alle SMA 3 Karangrejo-studentene ble stengt. (effektiv setning)
  • Både elevene i klasse 1, klasse 2 og klasse 3 SMA 3 Karangrejo er stengt. (ineffektiv setning)

 • Fordi prisen på drivstoff har steget, velger motorsyklister å ta offentlig transport. (effektiv setning)
  • Fordi prisen på drivstoff har steget, velger motorsyklister å ta offentlig transport. (ineffektiv setning)

 • Både nye studenter og gamle studenter er underlagt de samme reglene. (ineffektiv setning)
  • Alle studentene er underlagt de samme reglene. (effektiv setning)

 • Fordi prisen fortsetter å sveve, lider folket av sult. (ineffektiv setning)
  • Da prisene fortsatte å sveve, led folket av sult. (effektiv setning)

 • I følge Kunjana kan ikke konteksten i lingvistikk sidestilles med konteksten i pragmatikk (2009). (ineffektiv setning)
  • Kunjana (2009) uttaler at kontekst i lingvistikk ikke kan sidestilles med kontekst i pragmatikk. (effektiv setning)
  • I følge Kunjana kan ikke kontekst i lingvistikk sidestilles med kontekst i pragmatikk (2009). (effektiv setning)

 • Denne undersøkelsen vil gi mange fordeler for innbyggerne. (ineffektiv setning)
  • Denne undersøkelsen vil gi mange fordeler for innbyggerne. (effektiv setning)

 • Det er forskerens plikt å analysere og presentere resultatene av dataanalyse. (ineffektiv setning)
  • Forskerens oppgave er å analysere og presentere resultatene av dataanalyse. (effektiv setning)

 • Ulike forskningsbegrensninger må løses av oss. (ineffektiv setning)
  • Vi må løse ulike forskningsbegrensninger. (effektiv setning)

 • Hver fredag ​​er det alltid speider. (ineffektiv setning)
  • Hver fredag ​​speidet barna alltid. (effektiv setning)

 • Da jeg kom til bestemorens hus, startet jeg straks hagearbeid med bestefar. (ineffektiv setning)
  • Da han kom hjem til bestemor, begynte Riko straks å hagearbeide med bestefar. (effektiv setning)

 • Denne ettermiddagen er en klar dag. (ineffektiv setning)
  • Denne ettermiddagen er en klar dag. (effektiv setning)

 • Under møtet diskuterte måter å fremme regional turisme. (ineffektiv setning)
  • Møtet diskuterte måter å fremme regional turisme. (effektiv setning)

 • I den måneden sammenfaller det med språkmåneden. (ineffektiv setning)
  • Måneden sammenfaller med språkmåneden. (effektiv setning)

 • På fredag ​​deltok speiderseremonien av alle Mandala ungdomsskoleelever fra klasse VII til klasse IX. (ineffektiv setning)
  • På fredag ​​deltok speidereplet av alle Mandala Junior High School-studenter fra klasse VII til klasse IX. (effektiv setning)

 • Det var en stjerneklar natt. (ineffektiv setning)
  • Det var en stjerneklar natt. (effektiv setning)

 • Årsaken til flommen er avhending av søppel nedstrøms elva. (ineffektiv setning)
  • Årsaken til flom er avhending av søppel nedstrøms elva. (effektiv setning)

 • Vi dissekerte om boka. (ineffektiv setning)
  • Vi dissekerte boka. (effektiv setning)

 • De godkjenner avgjørelsen. (ineffektiv setning)
  • De gikk med på avgjørelsen. (effektiv setning)

 • Jeg har sett filmen. (ineffektiv setning)
  • Jeg har sett filmen. (effektiv setning)

 • Vi må løse det problemet. (ineffektiv setning)
  • Vi må løse det problemet. (effektiv setning)

 • Hun er ikke lærer, men tjener. (ineffektiv setning)
  • Han er ikke lærer, men tjener. (effektiv setning)

 • De tegner ikke, de maler. (ineffektiv setning)
  • De tegner ikke, de maler. (effektiv setning)

 • Elva blir utvidet. (ineffektiv setning)
  • Elva blir utvidet. (effektiv setning)
  • Elva blir utvidet. (effektiv setning)

 • I seminaret diskuterte viktigheten av en generasjon med høy moral. (ineffektiv setning)
  • Seminaret diskuterte viktigheten av en generasjon med høy moral. (effektiv setning)
  • Seminaret diskuterte viktigheten av en generasjon med høy moral. (effektiv setning)
  • Seminaret snakket om viktigheten av en generasjon med høy moral. (effektiv setning)

 • Høyttalere er velkomne. (ineffektiv setning)
  • Høyttalere er velkomne. (effektiv setning)

 • Tid og sted er velkommen til taleren. (ineffektiv setning)
  • Tid og sted blir gitt til høyttaleren. (effektiv setning)

 • De løper i bakgården på skolen. (ineffektiv setning)
  • De løp i bakgården på skolen. (effektiv setning)

 • Til tross for feberen gikk Anas fortsatt på college. (ineffektiv setning)
  • Anas har feber, men går likevel på college. (effektiv setning)

 • Selv om hun var veldig sliten, ble Ana fortsatt med i sosialtjenesten. (ineffektiv setning)
  • Ana er veldig sliten, men blir likevel med i sosialtjenesten. (effektiv setning)

 • Hvis du jobber hardt, vil du lykkes. (ineffektiv setning)
  • Du jobber hardt, så vil du lykkes. (effektiv setning)

 • Fordi broren hennes var syk, dro hun til sykehuset. (ineffektiv setning)
  • Broren hans var syk, så han dro til sykehuset. (effektiv setning)

 • Etter matlaging vasket mor klær. (ineffektiv setning)
  • Mor kokte, så vasket klær. (effektiv setning)

 • Denne blomsten er hans favorittblomst. (ineffektiv setning)
  • Denne blomsten er hans favorittblomst. (effektiv setning)

 • De jobber for å få endene til å møtes. (ineffektiv setning)
  • De jobber for å få endene til å møtes. (effektiv setning)
Les også: Pythagoras formel, Pythagoras teorem (+ 5 eksempler på problemer, bevis og løsninger)

Så mange diskusjoner sammen med eksempler på effektive setninger. Forhåpentligvis vil du forstå og bruke effektive setninger i ditt daglige liv med disse forklaringene og eksemplene.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found