Tallmønstre og formelen Un et tallmønster

tallmønster er

Tallmønster er en ordning med tall som danner et bestemt mønster. Nevnte mønstre er ordnet på en ordnet måte slik som arrangementet av oddetall, partall, geometri, aritmetikk og så videre.

I hverdagen kan tallmønstre brukes i flere aktiviteter, for eksempel når du ordner stablet glass, komponerer fritt fallformasjoner, cheerleading, designer forestillingsbygg og andre.

For å vite mer om forskjellige tallmønstre og tallmønsterformler, se følgende forklaring.

Ulike typer tallmønstre

Tallmønstre har flere typer som vil bli diskutert som følger.

Odd Number Patterns

Et oddetalls mønster er et tallmønster sammensatt av oddetall. Det karakteristiske trekket med oddetall er at de ikke blir delt jevnt med to eller deres multipler.

Tall som viser ulige tallmønstre er 1, 3, 5, 7, 9, 11 og så videre.

Formen på et oddetalls mønster er som vist nedenfor.

Matematisk for å finne formelen Un Odd number pattern for the nth term.

1, 3, 5, 7, 9, 11,… .., n,

Odd-tall mønster Un formel:

Un = 2n -1

Partallmønstre

Partallmønsteret er et tallmønster sammensatt av en samling av partall.

Eksempler på partallmønstre 2, 4, 6, 8 og så videre.

Formen på et oddetalls mønster er som vist nedenfor.

Formelen for det nte partallmønsteret

2, 4, 6, 8, 10,…, n

Un = 2n

Firkantede tallmønstre

Kvadratnummermønsteret er et tallmønster som dannes fra kvadratiske tall og mønsteret danner et kvadrat. Eksempler på kvadratantall er 1,4,9,16,25,36 og så videre.

tallmønster er

Vel, denne tallsekvensen danner et kvadratisk mønster slik at formelen for det niende tallmønsteret matematisk er Un = n2

Rektangulære tallmønstre

tallmønster er

Dette tallmønsteret gir en form som ligner på et rektangel. Arrangementet sier 2, 6, 12, 20, 30, og så videre. Matematisk er formelen for det niende tallmønsteret Un = n (n + 1).

Les også: Distribusjon av flora og fauna i verden [FULL + KART]

Triangle Number Patterns

Det trekantede tallmønsteret er en sekvens av tall som ligner et trekantet tall. Tallradene som er representert av denne sirkelen, danner en trekant som vist nedenfor.

tallmønster er

eksempler på trekantede tallmønstre er: 1, 3, 6, 10, 15 og så videre

Nth nummer mønster formel: 1, 3, 6, 10, 15, ...., N

Un = ½ n (n + 1)

Fibonacci tallmønstre

Dette tallmønsteret oppnås ved å legge sammen de to foregående tallene. Formelen for Un for Fibonacci-tallmønsteret uttrykkes av formelen Un = Un-1 + Un-2.

tallmønster er

Eksempler på Fibonacci-tallmønstre: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 og så videre.

Aritmetiske tallmønstre

Aritmetisk tallmønster er en form for aritmetisk sekvens som har forskjellen mellom to tilstøtende termer alltid er den samme.

Den generelle formen for en aritmetisk sekvens.

U1, U2, U3, U4,….

a, a + b, a + 2b, a + 3b,….

Hvor b = U2-U1 = U4-U3 = Un - Un-1

Formelen for den niende termen er

Un = a + (n-1) b

Dette er en forklaring på tallmønsteret og Un-formelen for forskjellige tallmønstre. Forhåpentligvis kan materialet ovenfor forstås. Kan være nyttig!

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found