Hovedideer er - Typer og hvordan man bestemmer hovedideer

hovedideen er

Hovedideen er emnet som er gjenstand for avsnittutvikling, derfor er setningsformen alltid generell. hovedideen er delt inn i 3 som er beskrevet i denne artikkelen.

Tidligere diskutert om hovedsetningen, nå er hovedideen kjernen eller intensjonen blir enten uttrykt eller underforstått i hovedsetningen.

Ved å forstå hovedideene er det mye lettere å forstå innholdet i en artikkel.

Under utviklingen er hovedideene også kjent som: hovedideer, hovedideer eller hovedtanker. Hovedideen i et avsnitt er ofte eksplisitt.

I mellomtiden vil hovedideen i en hel artikkel bli identifisert implisitt etter å ha samlet alle hovedideene i hvert avsnitt.

Derfor kalles hovedideen også konklusjonen og hovedtankene.

Betydningen av hovedideen er

Hovedideen er et tema som er gjenstand for avsnittutvikling, derfor er setningsformen alltid generell. Fordi etter eller før hovedideen i hovedsetningen, er det en forklaring som kalles en forklarende setning.

For å bestemme hovedideen til et avsnitt, må du først forstå hvor hovedideen ligger.

Generelt følger plasseringen hovedsetningen, nemlig i begynnelsen av avsnittet (deduktiv), på slutten av avsnittet (induktiv), og en blanding av de to. Hvordan kan det blandes? Bare ta en titt på eksemplene for å bestemme hovedideen nedenfor.

Hvordan bestemme hovedideen er

Det første kravet er ikke å være lat å lese. Det er ingenting løst hvis vi er lat til å lese.

Les også: Hovedideen / hovedideen er ... (Definisjon, typer og egenskaper) KOMPLETT

I en bredere sammenheng kan lesing her tolkes som leseforhold, situasjoner og forhold. Hvis det er å bestemme hovedideen, må du lese skriften.

1. Bestem hovedsetningen

Den første måten du kan bruke for å bestemme hovedideen, er å vite hvilken som er hovedsetningen. Som det er diskutert i hovedsetningen, er det mest fremtredende kjennetegnet at det er generelt.

Slipp forklarende setninger og fokuser på hovedsetningen. Det er hovedideen til avsnittet du leser for øyeblikket.

2. Fokus på lesing

Så er den andre måten å umiddelbart lese en fulltekst med ubrutt fokus.

Eller lettere, som en øvelse, kan du lese et avsnitt nøye og fokusere fullt ut. På den måten er en idé eller kjernen i skrivingen du leser, som er generell i naturen, hovedideen.

3. Konklusjonsavsnitt

Du kan skrive noen viktige ting. For eksempel, i en vitenskapelig bok du leser, er ett avsnitt lubben.

Nå, i det fete avsnittet, har det mest sannsynlig mer enn en hovedidee. Legg merke til de generelle punktene du kommer over. Noen av disse merknadene refererer til hovedideen det søkes etter.

Eksempler på å bestemme hovedideer

For noen er det mye lettere å forstå hovedideen ved hjelp av eksempler enn teori.

Se derfor umiddelbart til forklaringen nedenfor.

1. Eksempler på hovedideer i deduktive avsnitt

Det er mange måter å gjøre deg glad og enkel å gjøre. Du kan starte med det enkleste: smile. Se deretter etter frisk luft som hjelper deg med å slappe av. Husk at det er mange som bryr seg om deg, og viktigst av alt, respekter deg selv rettferdig.

Hovedideen: den lykkelige måten.

Hovedsetning: hvordan du kan gjøre deg lykkelig er mange og enkle å gjøre (deduktive).

Les også: Prosedyretekststruktur - Fullstendig definisjon, regler og eksempler

En forklarende setning: Du kan starte med det enkleste: smile. Se deretter etter frisk luft som hjelper deg med å slappe av. Husk at det er mange som bryr seg om deg, og viktigst av alt, respekter deg selv rettferdig.

2. Eksempler på hovedideer i induktive avsnitt

Å tenke for mye på problemer vil gjøre deg enda tristere. Dessuten ville det være bedre å fokusere på etterbehandling. Det er ikke nødvendig å mumle for mye. Fortsett ånden og be pålitelige mennesker om hjelp hvis det er nødvendig. Dette er noen av måtene å håndtere tristhet på grunn av for mye trøbbel.

Hovedideen: hvordan man skal takle tristhet.

Nøkkel setning: Dette er noen måter å håndtere sorg på grunn av for mye trøbbel (induktiv).

Forklarende setning: Å tenke for mye på problemer vil gjøre deg enda trister. Dessuten ville det være bedre å fokusere på etterbehandling. Det er ikke nødvendig å mumle for mye. Fortsett ånden og be pålitelige mennesker om hjelp hvis det er nødvendig.


Hvordan? Er du kjent med hovedideen til hvordan du skal bestemme den? Hovedideen er noe som er uttrykkelig eller trenger mening.

Men det kan også være, hovedsetningen brukes også som en hovedide så lenge den er kort og generell.

Siste innlegg