Matematiske spørsmål for klasse 6 (+ diskusjon) SD UASBN - Komplett

6. matteoppgaver

6. matte spørsmål til forberedelse av UASBN sammen med diskusjon av svarene.

Forhåpentligvis kan dette matteproblemet i 6. klasse hjelpe deg med å lære, ja, for det er mange temaer vi diskuterer her.

1. Operasjonstalltall

Resultatet av 9 x 50 ÷ 30 er….

en. 5 c. 40

b. 15 d. 35

Nøkkel: EN

(Fullfør matteoppgaver i 6. klasse)

Diskusjon:

9 x 50 ÷ 30 = (9 x 50) / 30

= 450 / 30

= 15

2. Kraft- og tallrøtter

Matematiske problemer: Resultatene fra 172 - 152 er….

en. 4 c. 64

b. 16 d. 128

Nøkkel: C

Diskusjon:

172 - 152 = (17 x 17) - (15 x 15)

= 289 – 225

= 64

6. matteoppgaver

3. Brøkdel

Nei. 3.1

endret til prosent til….

en. 125% c. 165%

b. 145% d. 175%

Nøkkel: D

Diskusjon:

Endre det blandede tallet til vanlig brøkdel

Nei. 3.1

= 7/4 → multipliser med 100%

= 7/4×100% = 175%

4. Matematiske problemer for klasse 6: Operasjoner for å telle tall

Resultatet av 70 - (–25) er….

en. –95 c. 45

b. –45 d. 95

Nøkkel: D

Diskusjon 6. klasse matteoppgaver:

Når negativt tegnet (-) møter negativt (-), vil talloperasjonen endres til positiv (+), så:

70 – (–25) = 70 + 25

= 95

5. Matematiske spørsmål for klasse 6: FPB og KPK

FPB på 48, 72 og 96 er….

en. 25 x 3 c. 23 x 3

b. 24 x 3 d. 22 x 3

Nøkkel: C

Diskusjon:

null

Da er FPB = 23 × 3 (matematiske problemer og diskusjon av klasse 6)

6. Måleenhet

Pak Warnos hage er et rektangel med en lengde på 4,2 demninger og en bredde på 370 dm. Rundt hagen til Pak Warno ligger… meter

en. 82,4 c. 158

b. 124 d. 225

Nøkkel: C

Diskusjon:

Fordi resultatene blir bedt om i meter, må du først konvertere lengde- og breddeenhetene til meter

Lengde = 4,2 demning = 4,2 x 10 m = 42 m

Bredde = 370 dm = 370: 10 m = 37 m

Omkrets = 2 x (lengde + bredde)

= 2 x (42 m + 37 m)

= 2 x 79 m

Les også: 16 hinduistiske buddhistiske riker i verden (Komplett forklaring)

= 158 meter

Så, omkretsen av hagen til Pak Warno er 158 meter

6. matte spørsmål for hele UASBN

6. matte spørsmål for UASBN og diskusjon

7. Temaer: Måleenhet

På en leiebutikk for festutstyr er det 6 bruttoplater. Bu Tuti lånte 4 dusin og Bu Ayu lånte 2 brutto. De resterende platene på det stedet er ... frukt

en. 528 c. 628

b. 588 d. 688

Nøkkel: EN

Diskusjon:

1 brutto = 144 stykker

1 dusin = 12 stykker

Antall alle platene = 6 x 144 = 864 stykker

Lånte fru Tuti = 4 x 12 = 48 stykker

Lånt Bu Ayu = 2 x 144 = 288 stykker

Restplater = Summen av alle platene - lånt fra Bu Tuti - lånt av Bu Ayu

= 864 – 48 – 288

= 528 stykker

8. Temaer: Egenskaper og elementer av en flat form

Se på egenskapene til formene nedenfor!

 1. Ha 4 sider som er like lange
 2. De motsatte hjørnene er like
 3. Diagonalene krysser vinkelrett og halverer hverandre i like lange lengder

En flat form som har egenskapene ovenfor er….

en. rektangel c. trapes

b. drage d. kutt riskaken

Nøkkel: D

Diskusjon:

En kropp som oppfyller alle de ovennevnte egenskapene er en rombe, fordi:

 • i et rektangel er alle hjørnene like og de to diagonalene krysser ikke vinkelrett
 • i en drage krysser de to diagonalene vinkelrett, men ikke like lang
 • i en trapes er det bare to par vinkler som er like, og diagonalene er like lange

9. Temaer: Geometri og måling

De tre tankene inneholder hver 4,25 m3, 2500 liter og 5500 dm3 petroleum. Den totale mengden parafin er ... liter

en. 10.700 c. 12 250

b. 11.425 d. 13 396

Nøkkel: C

Diskusjon:

Konverter alle enhetene til liter

4,25 m3 = 4,25 x 1000 liter = 4,250 liter

5500 dm3 = 5500 x 1 liter = 5500 liter

Hele mengden parafin

= 4,25 m3 + 2500 liter + 5500 dm3

= 4250 liter + 2500 liter + 5500 liter

= 12 250 liter

10. Temaer: Egenskaper og elementer i rommet

Se på egenskapene til formen nedenfor!

 1. Har 6 sider, hvor motsatte sider er parallelle og det samme området
 2. Har 8 hjørnepoeng
 3. Har 12 ribber, der samme lengder er parallelle

Bygg mellomrom som har disse egenskapene er….

en. bjelke c. rør

b. kube d. Kjegle

Nøkkel: A.

Diskusjon:

En bygning som har egenskapene ovenfor er en blokk, fordi:

 • i en terning er det 6 sider som er firkantede og like
 • på røret er det ingen hjørnepunkter
 • på kjeglen har 1 toppunkt

11. Temaer: Geometri og måling

Pak Imam har tre hager med et areal på 3 ha, 1900 m2 og 1,75 er. Hvis hagen hans selges for 2,5 ha, er Pak Imams planteareal nå ... m2

en. 5,075 c. 7.075

b. 6.075 d. 8.075

Nøkkel: C

Diskusjon:

Siden det etterspurte resultatet er i m2, endrer du alle enhetene til m2

Les også: Eksempler på gode og korrekte (siste) offisielle invitasjonsbrev

3 ha = 3 x 10.000 m2 = 30.000 m2

1,75 er = 1,75 x 100 m2 = 175 m2

2,5 ha = 2,5 x 10 000 m2 = 25 000 m2

Så, området i hagen til Pak Imam nå

= 30.000 m2 + 1.900 m2 + 175 m2 - 25.000 m2 = 7.075 m2

12. Temaer: Egenskaper og elementer i rommet

En boks i form av en blokk med en lengde på 25 cm, 20 cm bred og 18 cm høy er fylt med matolje til randen. Volumet med matolje i boksen er… cm3

en. 7700 c. 9.000

b. 8.200 d. 10 100

Nøkkel: C

Diskusjon:

Volum matolje i bokser = volum av blokker

Volum av blokker = p x l x h

V = p x l x h

V = 25 cm x 20 cm x 18 cm

V = 9.000 cm3

13. Temaer: Geometri og måling (layout og koordinater)

Koordinatene til punkt P i følgende figur er….

en. (-2, -4) c. (2, -4)

b. (-2, 4) d. (2, 4)

Nøkkel: D

Diskusjon:

null

Punkt P er i kvadrant I, hvor X-verdien er positiv og Y-verdien er positiv. Fra bildet viser P (2, 4)

14. Temaer: Tall

Det er 210 studenter på Mekar Sari skole, som består av totalt 6 klasser

klasse det samme. I tredje klasse var det to overgangselever lagt til. Da er antallet studenter i tredje klasse….

en. 37

b. 38

c. 39

d. 40

Nøkkel: A.

Diskusjon:

Er kjent:

Totalt studenter = 210

Antall klasser = 6

Tredje klasse tilleggsstudent = 2

Ønskes: Antall elever i klasse 3 =…?

Svar:

210: 6 + 2 = 35 + 2 = 37 studenter

15. Temaer : Geometri og måling

Utbyttet på 200 km + 15 hm - 21.000 m er… m

en. 180.500

b. 181.680

c. 182 366

d. 183 658

Nøkkel: EN

Diskusjon:

null

200 km x 1000 m = 200 000 m

15 hm x 100 m = 1500 m

Deretter 200.000 m + 1500 m - 21.000 m = 180.500 m

16. Temaer : Geometri og måling

Se på bildet nedenfor!

Klasse 6 matematiske problemer geometri og måling

Området med formen over er….

en. 121

b. 169

c. 225

d. 625

Nøkkel: C

Diskusjon:

Areal av firkant = side x sider

Areal = 15 x 15 = 225 cm2

17. Matematiske problemer Klasse 6: Felt- og plasseringskoordinater

Se på bildet nedenfor!

Grad 6 matteproblemer og plasseringen av koordinatene

Koordinatene til A og C i bildet er….

en. (5, -2) og (-4, 2)

b. (5, -2) og (-5, -3)

c. (7,4) og (-4, -2)

d. (7,4) og (-5, -3)

Nøkkel: D

Diskusjon:

Koordinatpunktet starter fra x-aksen og går deretter til y-aksen

A = (7, 4)

B = (-4, 2)

C = (-5, -3)

D = (5, -2)

18. Matematiske problemer Klasse 6: Symmetri og speiling

Bildet som er resultatet av å speile en flat form er…. en.

6. klasse matteoppgaver med symmetri og refleksjon

b.

6. klasse matteoppgaver med symmetri og refleksjon

c.

6. klasse matteoppgaver med symmetri og refleksjon

d.

null

Nøkkel: C

Diskusjon:

Bildet av en refleksjon må ha egenskaper: avstanden til objekter med samme bildeavstand, høyden på objektet og bildet er den samme, størrelsen på objektet er den samme, og bildets posisjon er motsatt. Bilder som oppfyller disse egenskapene er de C.

null

19. Matematiske problemer Klasse 6: Databehandling

Vær oppmerksom på fruktforsyningsbordet hjemme hos Dimas!

6. klasse matteproblemer med behandling av data

Tilførselen av frukt med samme mengde er….

en. manga og mangosteen

b. banan og avokado

c. epler og bananer

d. appelsiner og avokado

Nøkkel: C

Diskusjon:

Basert på tabellen, er Dimas fruktbeholdning med samme antall epler og bananer

20. Temaer: Databehandling

Se på kvotetabellen nedenfor!

NavnLommepenger
AndiBudiCiciDaniEmilRp5,000 Rp. 7000 Rp. 6,000 Rp. 5,500 Rp. 6,500
beløpIDR 30000

Gjennomsnittlig godtgjørelse for tabellen er….

en. 5000 IDR

b. Rp. 6000

c. 7 000 IDR

d. Kr 500,00

Nøkkel: B

Diskusjon:

Å finne gjennomsnittet er det totale beløpet delt på datamengden

Mengden lommepenger = 30 000 IDR

Antall data = 5

Deretter IDR 30.000,00: 5 = IDR 6000


Kilde: Ruaangguru, klasse 6 matematiske problemer

5 / 5 ( 1 stemme)

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found