Pancasila ideologi (definisjon, mening og funksjoner) er KOMPLET

Pancasila verdier

Pancasila-ideologien er ideologien som brukes av World Unitary Republic of the World. Dette betyr at alle verdiene i Pancasila må brukes i det daglige livet for verdens mennesker.

Slik at vi forstår ideologien som brukes av den indonesiske staten. I denne artikkelen vil vi diskutere ideologi med utgangspunkt i betydningen, funksjonen og verdiene i Pancasila-ideologien.

Definisjon av ideologi

Ideologi er en kombinasjon av gresk "Ideos" og "Logoer" som betyr mål, idealer, synspunkter, tanker og kunnskap. Ideologi er et sett med ideer eller tro som bestemmer en persons perspektiv på å nå mål basert på kunnskap.

Fra forklaringen ovenfor kan vi vite det Pancasila ideologi er en samling verdier og normer som blir grunnlaget for tro og måter å tenke for å oppnå mål basert på de fem forskriftene i Pancasila ".

Slik at et land som har en Pancasila-ideologi også har et statsgrunnlag basert på Pancasila. Grunnlaget for staten blir en ordre om å regulere administrasjonen av staten så vel som en guide til statens liv.

ideologien til Pancasila

Betydningen av Pancasila-ideologien

Etter å ha forstått betydningen av ideologi, må vi vite at Pancasila som den nasjonale ideologien til verdensnasjonen også har følgende betydninger:

 • Verdiene i Pancasila blir ambisjonene som skal oppnås som retningslinjer for liv i statens administrasjon.
 • Pancasila er gjensidig avtalt og brukt som et fast prinsipp og et middel til å forene verdensnasjonen.

De to betydningene ovenfor viser at Pancasila er grunnleggende i statslivet i verden.

Hvis en region i verden har en policy uten å være basert på Pancasila, gjelder ikke regelen automatisk.

Les også: Forstå anekdotisk tekst (FULL): Mange funksjoner, elementer og eksempler

Pansasila ideologi verdier

Pancasila har fem prinsipper som har verdi Guddom, menneskehet, enhet, befolkning og Rettferdighet. Disse verdiene er grunnlaget for nasjonalt og statlig liv. Disse verdiene er objektive og subjektive verdier.

Objektiv

Pancasila-verdier har meningsfulle objektive egenskaper:

 • Formuleringen av Pancasila-prinsippene har den dypeste betydningen.
 • Pancasila inneholdt i innledningen til 1945-grunnloven som det grunnleggende prinsippet
 • Pancasila-verdier vil forbli gjennom tidene i verdensnasjonens liv

Subjektiv

Pancasila-verdier er subjektive, noe som betyr at eksistensen av Pancasila-verdier avhenger av verdensnasjonen selv. Dette er fordi:

 • Pancasila-verdier kommer fra verdensnasjonen.
 • Det er åndelige verdier som finnes i Pancasila.
 • Bli et verdensbilde av livet.
 • Pancasila-verdier stammer fra og vokser og utvikler seg fra kulturen til verdensnasjonen.

Funksjonen til Pancasila-ideologien

Verdiene i Pancasila brukes som den nasjonale ideologien til verdensnasjonen. Så det kan ikke benektes at Pancasila som brukes som statsideologi har en rolle eller funksjon, nemlig:

 1. Midlene for å forene verdens nasjoner.
 2. Veiled og instruer verdens mennesker om å nå mål.
 3. Gi motivasjon for å opprettholde og fremme identiteten til verdensnasjonen.
 4. Vis veien og veiled i et forsøk på å realisere idealene i Pancasila.
 5. Å bli en rettesnor for verdensfolket for å opprettholde landets integritet.
 6. Dyrke ånden til nasjonalisme og patriotisme.

Siste innlegg